"Dobre relacje w trójkącie" - zapraszamy do lektury artykułu w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane"

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 31.12.2018

Czy czynna kopalnia odkrywkowa surowców mineralnych może być interesującym miejscem dla działań z zakresu geoedukacji i geoturystyki, a także pełnić rolę w promocji obszaru, na którym się znajduje? Obserwując przykład kopalni wapienia w Sławnie i współpracy pomiędzy trzema podmiotami: Stowarzyszeniem Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS, firmą Nordkalk i gminą Sławno, można odpowiedzieć na to pytanie jedynie w pozytywny sposób.

Czynny kamieniołom Owadów-Brzezinki zlokalizowany na terenie gminy Sławno (woj. łódzkie) od dawna stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko przemysłu górniczego, ale i środowiska naukowego. (...) Projekt naukowo-badawczy Polskie Solnhofen rozpoczęty przez dra Adriana Kina i dra Błażeja Błażejowskiego (Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS) we współpracy z firmą Nordkalk (eksploatującą złoże) oraz gminą Sławno, na terenie której znajduje się kopalnia, doprowadził do paleontologicznego rozpoznania stanowiska Owadów-Brzezinki oraz wydobycia i zabezpieczenia wielu cennych dla nauki okazów skamieniałości.

Przeczytaj cały artykuł >>

Surowce i Maszyny Budowlane - Dobre relacje w trójkącie - nr 6 z 2018
2.8 Mt, zaktualizowane 28.12.2018

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.