Nordkalk z tytułem Mecenasa Kultury Gminy Piekoszów

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 30.1.2019

Nordkalk został uhonorowany nagrodą Mecenas Kultury za działania na rzecz Gminy Piekoszów

W ostatni czwartek Nordkalk został uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Gminy Piekoszów. Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Miedzianka Jerzego Kwiatka pamiątkowy dyplom w uznaniu zasług naszej firmy dla krzewienia kultury w Gminie Piekoszów, czynny udział w organizacji wydarzeń gminnych i działania edukacyjne we współpracy z miejscowymi szkołami i Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie w fantastyczny sposób działającą pod skrzydłami Dyrektora Andrzeja Paździerza.

To ogromny zaszczyt dla Nordkalku - dziękujemy za docenienie naszej pracy! Mamy nadzieję, że 2019 rok będzie kolejnym rokiem udanej wspólpracy na rzecz lokalnej społeczności.

MecenasKultury wreczenienagrody

Od prawej: Zbigniew Piątek, Wójt Gminy Piekoszów i Jerzy Kwiatek, Dyrektor Zakładu Miedzianka

MecenasKultury

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.