Działamy

w odpowiedzialny sposób

Rozwój pracowniczy w 2016

W 2015 roku został wdrożony model operacyjny One Nordkalk, wprowadzającego jednolite i uproszczone standardy w ramach całej Grupy Nordkalk. W 2016 model ten był konsekwentnie rozwijany m.in. poprzez wdrażanie wspólnych narzędzi dla całej firmy jak choćby elektroniczne raportowanie.

We wszystkich krajach Nordkalku w ramach One Nordkalk ustanowiono wspólne cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze we wszystkich naszych działaniach, dlatego pracownicy są zachęcani do wymiany najlepszych praktyk i do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych w celu zwiększenia wydajności i poprawy bezpieczeństwa. W 2016 zgłoszono rekordową liczbę zdarzeń potencjalnie wypadkowych: średnio 3,8/osoba. Wynik przekroczył ustalony na ten rok cel w wysokości 3/osoba.

Dobre samopoczucie i osobisty rozwój w pracy

taukojumppa 550px

W 2016 Nordkalk inwestował nadal w rozwój i dobre samopoczucie pracowników. Wykłady na temat dobrego samopoczucia w pracy i sposobów jego osiągnięcia były organizowane we wszystkich lokalizacjach Nordkalku. Szczególny nacisk był położony na roczne rozmowy oceniające. Plany zakładały 100% uczestnictwo pracowników w rozmowach rocznych, udało się osiągnąć wynik w wysokości 98%. W 2017 będziemy nadal dążyć do realizacji celu, jakim jest 100%.

Żeby przypomnieć pracownikom o aktywności fizycznej w ciągu dnia pracy, używamy programu komputerowego, który alarmuje o potrzebie oderwania się od komputera i wykonania kilku ćwiczeń. W wybranych przez siebie odstępach czasowych można obejrzeć krótki film z propozycjami ćwiczeń na różne partie ciała.
Nordkalk ćwiczy także podczas spotkań - na zdjęciu powyżej uczestnicy spotkania gimnastykują się pod okiem zakładowego lekarza.

Współpraca z lokalną społecznością i szkołami

Stipendinä kesätyö

Nordkalk aktywnie współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi. Na przykład w Rakke w Estonii Nordkalk już od 4 lat prowadzi w miejscowej szkole regularne lekcje chemii i geologii. Z kolei w Polsce Nordkalk współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS organizując warsztaty dla dzieci z okolicznych szkół oraz wykopaliska dla paleontologów z całego świata. 

W Finlandii współpraca ze szkołami rozpoczęła się w 2015 roku od organizacji praktyk letnich skierowanych do uczniów w wieku 16-17 lat, którzy mają okazję zdobyć doświadczenie zawodowe w Nordkalku. Program praktyk był kontynuowany w 2016 roku, a uczniowie pod okiem opiekuna wdrażali się m.in. w działania BHP znakując odpowiednio miejsca ryzyka na terenie zakładów, porządkując narzędzia itp.
Na zdjęciu uczestnicy praktyk: (od lewej) Juuso Karhu, Akseli Kuvaja, Jonathan Garavet, Ilmari Väisänen, Julianna Anttonen i Viivi Röntynen.

Większa aktywność w mediach społecznościowych

NK Instagram

Współpraca z sąsiadami i lokalnymi społecznościami była jednym z priorytetów w 2016 roku. Zaczęliśmy także pojawiać się w mediach społecznościowych, żeby zwiększyć naszą rozpoznawalność i umożliwić bezpośredni kontakt z nami z wykorzystaniem popularnych kanałów komunikacji. W mediach społecznościowych dzielimy się aktualnościami z życia firmy oraz naszą historią.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.