Informacja z ostatniej chwili o wodzie dla mieszkańców osiedla Skałka i miejscowości Gałęzice

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 2.7.2019

Zgodnie z informacją od Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Marcina Heliosza zawiadamiamy, że miejscowość Gałęzice i osiedle Skałka są już zasilane wodą z ujęcia Lesica (w ramach rozwiązania tymczasowego). Trwają testy szczelności rurociągów oraz rozkładu ciśnienia w miejscowościach zasilanych z Lesicy.

Prezes ZUK pisze: "Proszę przede wszystkim o ograniczenie zużycia wody na podlewanie ogrodów, baseny etc. oraz o informację zwrotną w przypadku spadku ciśnienia. ZUK będzie kontrolował pracę pompy na ujęciu oraz poziom wody w zbiornikach w Zajączkowie. Nordkalk czuwa nad swoją infrastrukturą, którą wykorzystujemy (rurociągi, hydroforownia, zbiorniki buforowe)."

Dziś w siedzibie Nordkalku odbyło się kolejne z serii spotkań w sprawie jak najszybszego zapewnienia mieszkańcom wody o prawidłowych parametrach. 

wodociag przepiecie 3

Jerzy Kwiatek, Dyrektor Zakładu Miedzianka prezentuje możliwości wykonania przepięcia linii wodociągu do ujęcia wody z Lesicy. Od lewej: Jerzy Kwiatek, Nordkalk; Zbigniew Piątek, Wójt Gminy Piekoszów; Marcin Heliosz, Prezes ZUK Piekoszów, Andrzej Jabłoński, Dyrektor Produkcji Nordkalk CE

wodociag przepiecie 1 wodociag przepiecie 2

W hydroforowni Zakładu Nordkalk


LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.