Informacja z ostatniej chwili od Marcina Heliosza Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 5.7.2019

"Po wczorajszych wieczornych regulacjach ciśnienia na wodociągu z ujęcia z Lesicy kontynuujemy prace bez zmian parametrów układu. 
▫️Płuczemy rurociąg w Gałęzicach i os. Skałka, równolegle z wykorzystywanymi obiektami w zakładzie Nordkalk w Miedziance. 
Stan taki planujemy pozostawić bez zmian do poniedziałku.
Celem jest osiągnięcie równowagi układu.
Niestety mogą się jeszcze pojawiać okresowe problemy z ciśnieniem wody.
Kontynuujemy dostarczanie wody butelkowej do picia, jak i wozami straży oraz beczkowozem. 
Mamy nadzieję, że w przypadku braku przeciwwskazań uda się na początku przyszłego tygodnia rozpocząć proces dopuszczenia wody do spożycia dla mieszkańców Gałęzic i os. Skałka".

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.