Niech żyje nam górniczy stan!

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 3.12.2019

4 grudnia tradycyjnie obchodzony jest Dzień Górnika. Nordkalk pielęgnuje tradycje związane z obchodami tego święta.

Dzień Górnika popularnie nazywany jest Barbórką od imienia patronki górników Świętej Barbary. Święta Barbara opiekuje się nie tylko górnikami, ale również marynarzami, budowlańcami, kowalami, kamieniarzami, dzwonnikami, a nawet więźniami. Powszechnie jest czczona także opiekunka w pożarach i w dobrej śmierci.

Święta Barbara przedstawiana jest w długiej szacie, często w koronie na głowie. W ręku trzyma kielich z hostią, miecz lub palmę męczeństwa.

Sw barbara

Źródło: Wikimedia

Tradycja świętowania Dnia Barbórki jest kultywowana od wielu stuleci. Nordkalk co roku organizuje uroczystość barbórkową dla pracowników i gości z instytucji współpracujących z zakładem. Najbardziej zasłużeni pracownicy zostają uhonorowani medalami państwowymi nadawanymi przez Prezydenta Polski. Po części oficjalnej wszyscy bawią się przy karczmie piwnej, pełnej przyśpiewek, konkursów i górniczych rytuałów. Z okazji Barbórki górnicy z Nordkalku w galowych strojach odwiedzają okoliczne szkoły i przedszkola, gdzie opowiadają o swojej pracy i tradycjach górniczych. 

Z okazji Dnia Górnika składamy najlepsze życzenia dla wszystkich Górników i Ich Rodzin! Niech żyje nam górniczy stan!

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.