Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego promuje kruszywa wapienne podczas cyklu seminariów

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 7.2.2020

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, którego Nordkalk jest członkiem, rozpoczęło cykl seminariów, promujących kruszywa wapienne w budownictwie drogowym oraz infrastrukturze drogowej.

Seminaria skierowane są do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi i infrastrukturę drogową. Podczas seminariów w Białymstoku i w Warszawie Małgorzata Jaroszewicz w imieniu SPW zaprezentowała kruszywa wapienne jako sprawdzony i trwały materiał, znajdujący zastosowanie do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie, do mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) oraz do betonów konstrukcyjnych. Druga prezentacja SPW dotyczyła uzdatniania i stabilizacji gruntów wapnem palonym i spoiwami wapiennymi i została wygłoszona przez przedstawiciela firmy Lhoist. ​
Zainteresowanie uczestników było duże, a indywidualne rozmowy przy stoisku z drogowcami, lokalną Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantami wskazują na konieczność podejmowania działań celem łamania stereotypów na temat kruszyw wapiennych.

stoiskoSPW Bialystok2020

Stoisko SPW podczas seminarium w Białymstoku
Wyniki wieloletnich badań kruszyw wapiennych prowadzone przez Nordkalk i inne firmy zrzeszone w SPW oraz obiekty referencyjne wskazują, że dewońskie kruszywa wapienne w wielu przypadkach nie ustępują swoimi właściwościami kruszywom magmowym i metamorficznym oraz spełniają wymagania stawianie kruszywom do mma i podbudów dla wszystkich kategorii ruchu oraz z powodzeniem mogą być stosowane w betonach konstrukcyjnych. 

Małgorzata Jaroszewicz
Kierownik ds. Zapewnienia Jakości i Systemów Zarządzania Nordkalk

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.