Nordkalk przeprowadza ankietę wśród interesariuszy, aby zaktualizować ich punkt widzenia na temat naszego zrównoważonego rozwoju.

Izabela Ironmonger (izabela.ironmonger a nordkalk.com), 28.9.2020

Zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Ważne jest dla nas, aby dbać o naszych pracowników, być dobrym sąsiadem w lokalnych społecznościach w których działamy, być długoletnim lojalnym partnerem i wiarygodnym dostawcą dla naszych klientów, tworzyć wartość dodaną dla właściciela, być dobrym partnerem do współpracy dla naszych dostawców i podwykonawców. Dlatego też, opinia naszych interesariuszy jest ważną częścią naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Robimy właśnie kolejny krok w naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym celu przeprowadzamy ankietę, aby poznać opinię naszych interesariuszy na temat różnych kwestii związanych z tym zagadnieniem. Ankieta zostanie rozesłana do wybranych kluczowych interesariuszy w czterech krajach, w których prowadzimy najbardziej intensywną działalność: Finlandia, Szwecja, Polska i Estonia.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do sformułowania punktu widzenia interesariuszy na temat naszego zrównoważonego rozwoju i pomogą nam skoncentrować rozwój zrównoważony na kwestiach, które są dla nich najważniejsze. Zostaną one również wykorzystane przy aktualizacji naszego programu zrównoważonego rozwoju na nadchodzące lata.

Mamy nadzieję, że w przypadku otrzymania prośby o wzięcie udziału w naszej ankiecie, będą Państwo mieli możliwość udzielenia odpowiedzi. Naprawdę doceniamy Państwa pomoc!

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ankiety lub naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapraszamy do kontaktu z:

  •  Håkan Pihl, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju +358 40 762 6092
  •  Hanne Mäkelä, Chief Communications and Brand Officer +358 50 385 8670

Jeśli nie zostali Państwo zaproszeni do udziału w ankiecie, a chcecie Państwo wziąć w niej udział, prosimy o wysłanie maila na adres: izabela.ironmonger a nordkalk.com

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.