Nordkalk został nagrodzony Złotym Medalem EcoVadis

Izabela Ironmonger (izabela.ironmonger a nordkalk.com), 26.10.2020

EcoVadis, najbardziej zaufany na świecie dostawca ratingów społecznej odpowiedzialności biznesu, przyznał firmie Nordkalk Złoty Medal EcoVadis. Wynik ten plasuje Nordkalk w pierwszej 5-tce spośród ponad 65.000 firm ocenianych przez EcoVadis.

Ogólny wynik Nordkalk za rok 2020 wynosi 68/100, co jest wynikiem wyższym od wyników osiągniętych przez 96% wszystkich firm z branży wydobywczej ocenianych przez EcoVadis. 

Spośród czterech ocenianych obszarów zrównoważonego rozwoju (środowiskowy, społeczny, etyczny i łańcuch dostaw) Nordkalk uzyskał najlepszy wynik w części środowiskowej z wynikiem 80/100. Również część społeczna i etyczna oceniona została na poziomie zaawansowanym. Najwięcej miejsca na ulepszenia znaleziono w części dotyczącej łańcuchu dostaw.

"Cieszę się, że uzyskaliśmy lepszy wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem, to pokazuje, że nasze wysiłki na rzecz rozwoju naszej pracy i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju są opłacalne. Nordkalk ma długą historię w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, dużego nacisku na kwestie środowiskowe i bezpieczeństwa pracy, a także jasno określonych celów. To zaangażowanie widać w osiąganych wynikach", mówi Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Nordkalk, Håkan Pihl. 

W nadchodzących latach będziemy starali się jeszcze bardziej poprawić nasze wyniki". W dalszym ciągu będziemy pracować nad długoterminowymi celami strategicznymi, nad procesem i dokumentacją dotyczącą polityki i kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w zakresie zamówień oraz dążyć do uzyskania raportów o zrównoważonym rozwoju w pełni zgodnych z wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative)" - podsumowuje Håkan Pihl

Program Zrównoważonego Rozwoju firmy Nordkalk zostanie poddany do końca roku 2020 przeglądowi,  w celu lepszego wsparcia uaktualnionej strategii firmy i oczekiwań interesariuszy.

Dalsze informacje

Håkan Pihl, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, +358407626092.

Ecovadis medal 2020

 

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.