Uruchomiono nową usługę zgłaszania nieprawidłowości

Izabela Ironmonger (izabela.ironmonger a nordkalk.com), 20.10.2020

Nordkalk wprowadził do użytku nową usługę zgłaszania nieprawidłowości. Nowa usługa, która zastępuje poprzednie kanały zgłaszania, daje pracownikom Nordkalk oraz zewnętrznym interesariuszom możliwość zgłaszania podejrzeń o niewłaściwe postępowanie w odniesieniu do wszelkich spraw stojących w sprzeczności z wartościami Nordkalk, wytycznymi etycznymi (Kodeksem Etycznym Postępowania) lub obowiązującymi przepisami prawa, a także mogących mieć poważne konsekwencje dla organizacji lub osób fizycznych. Osoba zgłaszająca nie musi posiadać dowodów na poparcie swoich podejrzeń, jednak zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze.

Kanałem zgłaszania zarządza zewnętrzny partner, WhistleB, Whistleblowing Centre, który zapewnia anonimowość zgłaszających. Proces zgłaszania jest poufny i chroniony hasłem.

"W Nordkalk dążymy do zapewnienia otwartej atmosfery i utrzymania wysokich standardów etycznych we wszystkich naszych działaniach. Wszyscy odgrywamy ważną rolę w osiąganiu tych celów i dlatego ważne jest, aby wszyscy zgłaszali podejrzenia o niewłaściwe postępowanie. Dziękujemy za pomoc w tej ważnej kwestii" - mówi Markus Kivimäki, dyrektor ds. prawnych w Nordkalk.

Dostęp do usługi zgłaszania nieprawidłowości można uzyskać za pomocą linku: report.whistleb.com/nordkalk  .

Więcej informacji:
Markus Kivimäki, dyrektor ds. prawnych, tel. +358 20 753 7000.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.