Nordkalk wyremontował studnię w Zajączkowie

Izabela Ironmonger (izabela.ironmonger a nordkalk.com), 20.11.2020

Od połowy października mieszkańcy miejscowości Zajączków mogą korzystać z wyremontowanej studni, która wspomaga okolicznych mieszkańców w dostępie do wody pitnej. Projekt został zrealizowany przez Nordkalk, po jego zgłoszeniu w ramach sesji Dialogu Społecznego.

- Prace rozpoczęły się latem. Oczywiście najpierw należało otrzymać odpowiednie zezwolenia i uregulować formalne kwestie projektowe. Sytuacja epidemiologiczna nie ułatwiała sprawy – mówi Bartłomiej Nowak, dyrektor Zakładu Miedzianka w firmie Nordkalk. – Na szczęście w połowie października udało się zakończyć remont i oddać studnię mieszkańcom do użytku – dodaje.

Nowa studnia jest jednym z projektów realizowanych przez Nordkalk we współpracy z samorządami i przedstawicielami mieszkańców okolicznych miejscowości. Pomysł został zgłoszony przez radnego Gminy Piekoszów ze wsi Zajączków Juliana Walasa.

Obecna Rada Dialogu została powołana 22 stycznia 2020 roku podczas I Sesji Dialogu Społecznego. W skład Rady wchodzi 3 przedstawicieli zgłoszonych przez reprezentantów sołectw – Zdzisław Kopacz, Julian Walas i Jolanta Koczywąs oraz 3 przedstawicieli Nordkalk. Sesje Dialogu Społecznego mają na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców okolicznych miejscowości oraz włączenie się Nordkalk w pomoc lokalnym społecznościom sąsiadującym z zakładami firmy.

Post FB Rada Dialogu Spolecznego 1080x1080px v1

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.