Rada Dialogu Społecznego wybrała projekty, które będą realizowane w 2021 roku

Dominik Budny (info a nordkalk.com), 17.3.2021

10 marca po raz kolejny zebrała się Rada Dialogu Społecznego, aby dokonać wyboru projektów, które zostaną przyjęte do realizacji w 2021 roku. Sołectwa biorące udział w Sesjach Dialogu Społecznego nadesłały w sumie 16 inicjatyw, z czego 10 zostało przyjętych jednogłośnie do realizacji w roku bieżącym.

Rada Dialogu została powołana 22 stycznia 2020 roku podczas I Sesji Dialogu Społecznego. W skład Rady wchodzi 3 przedstawicieli zgłoszonych przez reprezentantów sołectw oraz 3 przedstawicieli Nordkalk.

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła następujące projekty dla poniższych miejscowości:

GAŁĘZICE:

  • Dofinansowanie w zakresie budowy dróg asfaltowych w Gałęzicach, przekazanie kruszywa oraz ciężkiego sprzętu do remontu dróg.
  • Żwir na łatanie dróg.
  • Renowacja pomnika ofiar II wojny światowej.

RYKOSZYN:
• Kruszywo na utwardzenie dróg w Rykoszynie: 
ul. Gajowa - 200 t, odcinek około 300 metrów;  
ul. Magnacka - 200 t, odcinek około 300 metrów.  
• Mycie i zamiatanie chodnika w Rykoszynie:
ul. Świętokrzyska od Skałki do  posesji nr 157. 
• Mycie i zamiatanie jezdni w Rykoszynie:  
ul. Świętokrzyska od Skałki do  posesji nr 83.
• Wsparcie przy zagospodarowaniu działki z przeznaczeniem na teren zielony - mini plac zabaw (zakup drzewek, roślin ozdobnych, kwiatów na działce gminnej znajdującej się przy skrzyżowaniu ulicy Radosnej i Magnackiej).

ZAJĄCZKÓW:
• Pomoc w zagospodarowaniu miejsca rekreacyjnego / tzw. placu piknikowego w Zajączkowie (zniwelowanie działki ok. 0,07 ha, nawiezienie ziemi pod trawnik ok.100 ton oraz budowa wiaty stolika i ławek.
• Dostarczenie kruszywa w ilości ok.160 ton o granulacji 0-16 i 0-30 potrzebne do naprawy drogi dojazdowej do działek wraz ze sprzętem.

BŁAWATKÓW:
• Wyremontowanie przystanków szkolnych na ulicach Słonecznej, aby poprawić ich bezpieczeństwo i komfort.

SKAŁKA:
• Renowacja/ odnowienie przystanku i zamontowanie pojemników na prasę lokalną.
Pozostałe inicjatywy zostały odrzucone lub odłożone w czasie. Kolejne spotkanie Rady Dialogu Społecznego zaplanowano na wrzesień/październik (w zależności od sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski).
Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział w pracach Rady Dialogu Społecznego. Więcej informacji na temat Dialogu Społecznego Nordkalk i zasad, które muszą spełniać projekty zgłaszane do realizacji, znajduje się w materiałach poniżej.

***

Rada Dialogu Społecznego to ciało odpowiedzialne za wybór i realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców. Rada zbiera się dwa razy w roku. Spotkania w ramach sesji Dialogu Społecznego umożliwiają nawiązanie współpracy między firmą Nordkalk a lokalnymi społecznościami. Dialog odbywa się dwustronnie, z poszanowaniem punktów widzenia zarówno mieszkańców, jak i firmy Nordkalk. Każda ze stron ma szansę zaprezentować swoją perspektywę w sposób usystematyzowany, ciągły, a firma jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania czy wątpliwości mieszkańców. Wprawdzie sytuacja epidemiologiczna stanowi poważne wyzwanie dla realizacji projektów tak w ubiegłym, jak i bieżącym roku, jednak chcemy nadal rozwijać tę formę współpracy i aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu.

Poniżej PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA oraz PREZENTACJA PowerPoint:

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z DN 10 03 2021
23 kt, zaktualizowane 18.3.2021
Przentacja RDS z dn 10 03 2021
21.4 Mt, zaktualizowane 17.3.2021

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.