Nordkalk pomaga w naprawie dróg w Gałęzicach i Zajączkowie

Dominik Budny (info a nordkalk.com), 14.4.2021

W kwietniu ukończono remont dróg w Gałęzicach i Zajączkowie polegający na naprawie nawierzchni poprzez nawiezie kruszywa i utwardzenie. Projekt został zrealizowany w ramach Sesji Dialogu Społecznego.

W kwietniu zakończył się remont nawierzchni dróg w Gałęzicach i Zajączkowie. Potrzebę taką, w ramach zbierania projektów do Sesji Dialogu Społecznego, zgłosiła sołtys Gałęzic Anna Nartowska oraz radny gminy Piekoszów z Zajączkowa Julian Walas. Rada Dialogu Społecznego, składająca się z przedstawicieli mieszkańców oraz firmy Nordkalk przyjęła w tym roku te projekty do realizacji.

Post FB Zajaczkow 1080x1080px v1


Zaplanowane prace ruszyły dwa tygodnie temu. Najpierw ekipa remontowała musiała wyrównać teren. Następnie na drogę wysypano wysokiej jakości kruszywo pozyskane z należącego do firmy Nordkalk złoża Ostrówka, które znajduje się na terenie Gałęzic i jest największą kopalnią wapienia w Polsce. Do remontu nawierzchni użyto także maszyn i sprzętu Nordkalk, a pracownicy tej firmy byli odpowiedzialni za wykonawstwo i koordynację prac. Remont okolicznych dróg, to kolejny dowód na to, że współpraca i dialog przynosi wymierne korzyści!

Więcej na temat projektów zgłaszanych w ramach Dialogu Społecznego znajdą Państwo w aktualnościach: www.nordkalk.pl/aktualnosci/najnowsze-wiadomosci/2021/03/rada-dialogu-spolecznego-wybrala-projekty-ktore-beda-realizowane-w-2021-roku/ 

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.