Decyzja znak: KR.RZT.70.381.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Piekoszów i Chęciny.

Izabela Ironmonger (izabela.ironmonger a nordkalk.com), 3.1.2022

Decyzja znak: KR.RZT.70.381.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Piekoszów i Chęciny na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Nordkalk Sp. z o. o. 

Data wydania decyzji: 9 grudnia 2021 r.

Załącznik:

KR RZT 70 381 2021 Nordkalk Sp z o o decyzja+ zał
4.2 Mt, zaktualizowane 3.1.2022

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.