Nordkalk otrzymał Złoty Medal "ECOVADIS"

Dominik Budny (info a nordkalk.com), 7.1.2022

Platforma umożliwiająca ocenę zrównoważonego rozwoju EcoVadis przyznała Nordkalk Złoty Medal EcoVadis w uznaniu naszych osiągnięć.

Wynik ten plasuje Nordkalk w czołówce 5% spośród 85 000 firm ocenianych przez EcoVadis. Nasz rezultat za rok 2021 to 72/100 (2020: 68/100) i jest on wyższy lub równy wynikowi 98% wszystkich firm ocenianych przez EcoVadis w naszej branży (wydobycie kamienia, piasku i gliny).

ecovadis2021 doc

Spośród czterech tematów zrównoważonego rozwoju (środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia) ocenionych przez EcoVadis, Nordkalk osiągnął najlepsze wyniki w części poświęconej Środowisku z wynikiem 80/100. Części dotyczące pracy i praw człowieka oraz etyki również zostały ocenione wysoko. Wyraźną poprawę wykazała także część dotycząca zrównoważonych zakupów.

„Jesteśmy dumni z otrzymania przez EcoVadis oceny na poziomie złotym. Znalezienie się w gronie najlepszych 5% to wspaniałe osiągnięcie, które podkreśla nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że udało nam się zrobić krok do przodu i poprawić nasz wynik z zeszłego roku. EcoVadis docenia silną koncentrację Nordkalk na kwestiach ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy z jasno określonymi celami”, mówi Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Nordkalk, Håkan Pihl.

„Nasze wysiłki na rzecz poprawy raportowania zrównoważonego rozwoju zostały również odnotowane przez EcoVadis. W 2021 roku opublikowaliśmy nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju zgodny z GRI, który został zapewniony przez stronę trzecią. Ten rodzaj raportowania zwiększa przejrzystość naszych działań i ułatwia naszych klientów i innych zewnętrznych interesariuszy, aby ocenić nasze wyniki”, stwierdza Håkan Pihl.

Więcej informacji o programie Zrównoważonego Rozwoju Nordkalk oraz najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2020 można znaleźć .


Informacja:
Håkan Pihl, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, imię.nazwisko(at)nordkalk.com

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.