Opublikowano Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Dominik Budny (info a nordkalk.com), 10.5.2022

Nordkalk opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju z roku 2021, który został przygotowany zgodnie ze standardami raportowania GRI i zapewniony przez niezależną trzecią stronę. Raport określa wysiłki i osiągnięcia Nordkalk w zakresie zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Zaangażowani w lepsze jutro ”.

Raport skonstruowany zgodnie z naszym Programem Zrównoważonego Rozwoju, podzielony jest na osiem obszarów tematycznych i opiera się na oczekiwaniach interesariuszy oraz przedstawia wpływ firmy na planetę i ludzi. Każdy obszar zawiera dedykowane zobowiązania zarządcze, długoterminowe cele i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które są również powiązane z naszym certyfikowanym Systemem Zarządzania.
Kluczowe sukcesy w 2021 roku:

  • Wprowadzono 5 nowych zrównoważonych produktów;
  • -4% redukcja intensywności emisji (na tonę wapna palonego);
  • 95% wydajność materiałowa, produkty cyrkularne stanowiące 12% całkowitego wolumenu sprzedaży (w tonach);
  • wskaźnik PeoplePower poprawiony do AA (dobry), powyżej europejskiego benchmarku;
  • LTA1 poniżej celu 5, 95% pracowników zaangażowanych w prace BHP;
  • Uruchomiono nowy Program Zgodności.
    Raport zawiera również bardziej ambitny i zaktualizowany plan działania eLIMEnate w kierunku operacji wolnych od paliw kopalnych. Został on dostosowany do mapy drogowej nowego właściciela firmy Nordkalk, SigmaRoc dotyczącej zerowej wartości netto. Nordkalk stawia sobie za cel osiągnięcie zera netto do 2040 roku.

Sustisraportti kansikuva 700

Raport jest dostępny w angielskiej wersji językowej, w formacie .pdf na stronie internetowej: www.nordkalk.com/sustainability. Drukowaną wersję można zamówić drogą e-mail: info​@nordkalk.com.


Więcej informacji:

Hanne Mäkelä, Chief Communications and People Officer, tel. +358 50 3858670 or
Noora Guzman Monet, Sustainability Manager, tel. +358 50 468 0518

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.