Spotkanie z paleontologami w Geoparku Owadów-Brzezinki!

Dominik Budny (info a nordkalk.com), 25.7.2022

W tym tygodniu rozpacznie się drugi turnus Studenckiego Obozu Poszukiwawczego w kamieniołomie Owadów-Brzezinki w gminie Sławno.

Prace wykopaliskowe mają na celu lepsze poznanie i udokumentowanie unikatowego stanowiska paleontologicznego Owadów-Brzezinki w Gminie Sławno (powiat opoczyński) - jednego z ważniejszych odkryć paleontologicznych ostatnich lat z terenu Polski. Odsłaniają się tam skały węglanowe najwyższej Jury (tyton), w których udokumentowano liczne i doskonale zachowane skamieniałości organizmów morskich i lądowych.

Szczegółowe rozpoznanie i opracowanie zespołu skamieniałości, zawierającego według wstępnego rozpoznania dotychczas nieznane gatunki, odtworzenie na tej podstawie relacji stratygraficznych, paleobiogeograficznych, a także charakterystyki paleośrodowiskowej badanych stanowisk dostarczą nowych i cennych informacji o pozycji obszaru Polski w paleogeografii Europy w późnej jurze.

Należy oczekiwać, iż w wyniku tych wykopalisk nauka otrzyma znacząco uzupełniony obraz zespołów faunistycznych, a studia porównawcze nad materiałem paleontologicznym przyczynią się do lepszego poznania linii ewolucyjnej wielu grup zwierząt, zarówno kręgowców jak i bezkręgowców.

Proponowane badania mają duże znaczenie nie tylko dla paleontologii jako nauki i popularyzacji tej dziedziny w Polsce, ale również dla rozwoju turystycznego regionów i jego wpływu na mieszkańców.

W najbliższy piątek, tj. 29 lipca br., o godz. 13.00 w Geoparku Owadów-Brzezinki odbędzie się spotkanie z paleontologami, na które serdecznie zapraszają Instytut Paleobiologii PAN, Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS, firma Nordkalk Sp. z o.o. oraz UG w Sławnie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości gminy Sławno! 

282160056 403306121660917 6634592169425378080 n

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.