NORDKALK POMAGA ZE SZLACHETNĄ PACZKĄ

Ewa Ślusarczyk-Kita (ewa.slusarczyk a nordkalk.com), 26.11.2018

Tradycyjnie Nordkalk włącza się w akcję Szlachetna Paczka, która już po raz 18 odbywa się w całej Polsce.

W tym roku spośród rodzin objętych projektem wybrane zostały dwie, które mieszkają niedaleko zakładów w Miedziance i Sławnie. W jednej z rodzin dwoje starszych ludzi boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w  drugiej - niepełnosprawna matka wychowuje samotnie córkę.

W zbiórce biorą udział pracownicy ze wszystkich lokalizacji, przynosząc dary rzeczowe i wpłacając pieniądze do puszek. Pamiętamy radość obdarowanych rodzin w ubiegłych latach i mamy nadzieję wywołać uśmiech na twarzach również w tym roku!

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.