Raporty roczne

Od 2010 roku Nordkalk jest częścią Grupy Rettig i jest prezentowany w Raportach Rocznych Grupy.

Wcześniejsze raporty z lat 1999 - 2015 są dostępne w formacie pdf poniżej. 

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.