Historia

rozwój od 1898 roku

Historia - XXI wiek

2000 rok - polska era

W nowym tysiącleciu Nordkalk wzmacniał pozycję na rynkach europejskich poprzez kolejne inwestycje w Polsce.

W Szczecinie na początku 2000 roku została uruchomiona nowa przemiałownia, obsługująca nie tylko polskie, ale i pozostałe zakłady Nordkalku.

Nordkalk przejął także udziały w firmie wydobywającej kamień wapienny w Miedziance koło Kielc. Tym sposobem stał się właścicielem jednego z największych złoży wapienia w Polsce. W 2001 roku Nordkalk otrzymał zezwolenie na wydobycie ze złoża w sąsiedniej Wolicy, gdzie wybudowano również nowy młyn.

1 marca 2005 roku wszystkie dotychczasowe działania w Polsce zostały scalone pod skrzydłami nowo powstałej firmy Nordkalk Sp. z o.o.

2005-2007: międzynarodowe przejęcia

W 2005 roku Nordkalk został właścicielem zakładu przetwórstwa wapienia we wsi Alekseevka położonej około 120 kilometrów na zachód od Petersburga.

W tych latach Nordkalk wystąpił o pozwolenie na prowadzenie działalności górniczej w Bunge Ducker na północnej Gotlandii. Wniosek o zgodę był poparty szczegółową oceną wpływu kopalni na środowisko. Pozwolenie uzyskało moc prawną w 2010 roku. 

W 2007 roku norweska firma NorFraKalk AS, w której po 50% udziałów mają Grupa Nordkalk i Franzefoss Minerals AS, wybudowały piec do wypału wapna w miejscowości Verdal w Norwegii.

2010: zmiany w strukturze własnościowej Nordkalku

19 maja 2010 fińska Grupa Rettig podpisała umowę nabycia udziałów od dotychczasowych właścicieli Nordkalku i obecnie posiada 100% udziałów.

Aktualna sytuacja: One Nordkalk

Produkcja wapna palonego w Lappeenrancie zakończyła się wraz z wygaszeniem pieców w maju 2014 roku.

Od 1 kwietnia 2015 roku Nordkalk wprowadził zmiany w swoim sposobie zarządzania i w strukturze organizacyjnej. Został wdrożony model One Nordkalk, w ramach którego dążymy do wprowadzenia ujednoliconych procesów w całej korporacji, mając za przewodników członków zespołu zarządzającego.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.