Historia

rozwój od 1898 roku

Historia - XXI wiek

2000 rok - polska era

W nowym tysiącleciu Nordkalk wzmacniał pozycję na rynkach europejskich poprzez kolejne inwestycje w Polsce.

W Szczecinie na początku 2000 roku została uruchomiona nowa przemiałownia, obsługująca nie tylko polskie, ale i pozostałe zakłady Nordkalku.

Nordkalk przejął także udziały w firmie wydobywającej kamień wapienny w Miedziance koło Kielc. Tym sposobem stał się właścicielem jednego z największych złoży wapienia w Polsce. W 2001 roku Nordkalk otrzymał zezwolenie na wydobycie ze złoża w sąsiedniej Wolicy, gdzie wybudowano również nowy młyn.

1 marca 2005 roku wszystkie dotychczasowe działania w Polsce zostały scalone pod skrzydłami nowo powstałej firmy Nordkalk Sp. z o.o.

2005-2007: międzynarodowe przejęcia

W 2005 roku Nordkalk został właścicielem zakładu przetwórstwa wapienia we wsi Alekseevka położonej około 120 kilometrów na zachód od Petersburga.

W tych latach Nordkalk wystąpił o pozwolenie na prowadzenie działalności górniczej w Bunge Ducker na północnej Gotlandii. Wniosek o zgodę był poparty szczegółową oceną wpływu kopalni na środowisko. Pozwolenie uzyskało moc prawną w 2010 roku. 

W 2007 roku norweska firma NorFraKalk AS, w której po 50% udziałów mają Grupa Nordkalk i Franzefoss Minerals AS, wybudowały piec do wypału wapna w miejscowości Verdal w Norwegii.

2010: zmiany w strukturze własnościowej Nordkalku

19 maja 2010 fińska Grupa Rettig podpisała umowę nabycia udziałów od dotychczasowych właścicieli Nordkalku i obecnie posiada 100% udziałów.

Aktualna sytuacja: One Nordkalk

Produkcja wapna palonego w Lappeenrancie zakończyła się wraz z wygaszeniem pieców w maju 2014 roku.

Od 1 kwietnia 2015 roku Nordkalk wprowadził zmiany w swoim sposobie zarządzania i w strukturze organizacyjnej. Został wdrożony model One Nordkalk, w ramach którego dążymy do wprowadzenia ujednoliconych procesów w całej korporacji, mając za przewodników członków zespołu zarządzającego.

2021: Nordkalk kontynuuje swoją podróż z SigmaRoc

31 sierpnia 2021 r. Nordkalk stał się częścią SigmaRoc PLC, brytyjskiej grupy skupionej wokół materiałów kopalnianych. Nordkalk tworzy niezależną północnoeuropejską platformę SigmaRoc.

Nordkalk kontynuuje obsługę swoich klientów pod obecną nazwą, organizacją oraz w obecnych rynkach.

Czytaj dalej

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.