#rockstarsinlime

Wartości

Nasze wartości - Otwartość, Uczciwość, Skromność, Zaufanie i Szacunek - przyświecają nam w codziennej pracy.

Otwartość

Nasze działania są przejrzyste, dzielimy się informacjami w sposób otwarty i zawsze jesteśmy gotowi do dialogu.

Uczciwość

Traktujemy wszystkich sprawiedliwie. Uczciwość to także nasza postawa w podejmowaniu wyzwań i rozwiązywaniu problemów.

Zaufanie i szacunek

Robimy to, co obiecujemy. Słuchamy, przyjmujemy różne punkty widzenia i jesteśmy rozważni we wszystkich sytuacjach.

Odwaga

Mamy siłę, by robić to, co słuszne, przejąć inicjatywę i przyjąć na siebie odpowiedzialność. Odwaga daje nam zdolność do podejmowania decyzji, także w obliczu trudnych wyborów.

imageA5DY5ZV4

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.