Skontaktuj się z nami

Nasze doświadczenie do Twojej dyspozycji

Zastrzeżenia prawne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami dotyczącymi korzystania z niniejszej witryny internetowej. Korzystanie ze stron www Nordkalk Corporation (zwanych dalej "witryną") jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. Bez zgody na przestrzeganie wymienionych warunków dostęp oraz korzystanie z witryny są zabronione.

1. Ograniczone prawa do korzystania z witryny

Przetwarzanie, transfer, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całości zawartości tej witryny jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody Nordkalk Corporation. Dokonywanie zmian w obrębie witryny jest zabronione. Możliwe jest przechowywanie na prywatnym komputerze lub drukowanie fragmentów zawartości niniejszej witryny na własne potrzeby. Korzystanie z komunikatów prasowych oraz innych informacji sklasyfikowanych jako publiczne jest dozwolone pod warunkiem podania źródła wspomnianej informacji.

2. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Zawartość niniejszej witryny jest udostępniana w stanie "w jakim jest" i formie "w jakiej jest dostępna". Precyzyjność, rzetelność oraz zawartość niniejszej witryny nie są objęte żadną gwarancją, zarówno wyraźną, jak i dorozumianą. Firma Nordkalk nie może zagwarantować, że witryna czy też serwery, na których jest ona dostępna, są wolne od błędów, wirusów i innych szkodliwych komponentów. Nordkalk Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie witryny oraz odmowy dostępu według swojego uznania.

3. Informacje o prawach autorskich

Zawartość niniejszej witryny objęta jest prawami autorskimi Copyright © Nordkalk Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Znaki handlowe

Witryna zawiera loga, nazwy produktów, marki oraz inne symbole, które są bezpośrednio lub pośrednio zastrzeżonymi znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Nordkalk Corporation. Witryna może także zawierać znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe, będące własnością stron trzecich. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione.

5. Dostarczanie materiałów

Osoba przesyłająca materiały na nasze serwery pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób gwarantuje, że:

a/ Nordkalk Corporation może opublikować te informacje;

b/ materiały nie są poufne, nadają się do publikacji, oraz że zgodnie z wiedzą osoby przesyłającej je, nie zawierają one żadnych wirusów czy też innych szkodliwych komponentów;

c/ zapewni Nordkalk rekompensatę, obronę oraz ochronę przed szkodliwymi skutkami w przypadku, gdy strona trzecia podejmie działania w związku z tym materiałem oraz że

d/ osoba przesyłająca materiały nie podejmie działań przeciwko Nordkalk w związku z tymi materiałami.

6. Linki do witryn stron trzecich

Nordkalk Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały opracowane lub opublikowane na witrynach stron trzecich, których adresy znajdują się w obrębie witryny. Obecność takich linków nie świadczy o aprobacie materiałów znajdujących się na którejkolwiek z tych stron.

7. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Nordkalk Corporation w żadnych wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z zawartości niniejszej witryny.

8. Rozwiązywanie sporów

Jakikolwiek spór związany z wykorzystywaniem niniejszej witryny będzie rozstrzygany przez Sąd Okręgowy  w Helsinkach, w Finlandii, zgodnie z prawem fińskim. 

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.