Skontaktuj się z nami

Nasze doświadczenie do Twojej dyspozycji

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano korzystanie z plików cookies w obrębie witryny Nordkalk Corporation oraz zarządzanie danymi osobowymi dostarczanymi przez użytkowników odwiedzających naszą witrynę.

Cookies

Pliki cookies są powszechnie wykorzystywane na wielu stronach internetowych. Cookie to mały plik tekstowy, który podczas odwiedzania witryny Nordkalk zapisywany jest na Twoim komputerze. Dzięki cookies witryna jest w stanie zidentyfikować użytkownika oraz śledzić, kiedy i w jaki sposób wykorzystywana jest dana strona. W oparciu o te informacje oraz dane statystyczne Nordkalk wprowadza zmiany na stronie, by ułatwić użytkownikom korzystanie z niej.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać cookies lub chcesz być poinformowany/a, gdzie są zainstalowane, możesz dostosować ustawienia swojej wyszukiwarki internetowej, jeśli posiada ona taką funkcję. 

Zarządzanie Twoimi danymi

Witryna zawiera formularze, za pomocą których możesz dostarczyć nam swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz adres poczty internetowej. Prosimy o te dane w celu odpowiedzi na Wasze pytania i prośby, oraz by rozwijać kontakty z naszymi klientami, a tym samym udoskonalać oferowane przez nas usługi. Przekazane dane są przez nas przechowywane i mogą być w przyszłości wykorzystane do przesyłania materiałów informacyjnych związanych z naszą działalnością. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości od nas.

Dostarczając nam dane za pośrednictwem tej witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w sposób opisany w tym oświadczeniu. W każdej chwili można wycofać takie pozwolenie oraz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail na adres info a nordkalk.com.

W Nordkalku dane osobowe dostępne są dla osób, które zajmują się aktualizacją informacji na stronach firmy. Jeśli zaistnieje potrzeba dostarczenia konkretnej usługi lub udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę, dane mogą zostać udostępnione innym pracownikom Nordkalku. Firma Nordkalk nigdy nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim.

Kontakt

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas w celu zweryfikowania Twoich danych osobowych. Na Twoją prośbę niekompletne czy też nieaktualne informacje zostaną skorygowane bądź usunięte. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: info a nordkalk.com.  

Przetwarzanie danych osobowych

Oprócz informacji udostępnionych nam poprzez stronę internetową przetwarzamy dane osobowe otrzymane od partnerów w celu realizacji zaplanowanych działań i wypełnienia swoich zobowiązań. Informacje takie to przede wszystkim: imię i nazwisko osoby, dane kontaktowe oraz nazwa firmy, stowarzyszenia lub instytucji, którą dana osoba reprezentuje. Dane osobowe zostały otrzymane bezpośrednio od takiej osoby, bądź jej pracodawcy lub zostały pozyskane z różnych źródeł publicznych.
Nordkalk obsługuje takie dane do momentu np.:

  • zakończenia realizacji zobowiązań wynikających z umowy,
  • kiedy dana osoba przestaje być osobą kontaktową dla Nordkalku,
  • kiedy dana osoba zażąda usunięcia swoich danych.

Nordkalk nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane w związku z usługami telekomunikacyjnymi lub w celu realizacji usługi dla partnera, z którym współpracujemy.
Dostęp do danych i prawo do ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione. Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko w celu wykonania zadań. Dane osobowe są chronione powszechnie akceptowanymi środkami technicznymi, takimi jak hasła, prawa dostępu i zapory sieciowe. W ten sposób Nordkalk gwarantuje, że przetwarzanie danych odbywa się bezpiecznie i zgodnie z prawem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych, wyślij je na adres: gdpr a nordkalk.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI NORDKALK
176 kt, zaktualizowane 4.9.2018

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.