Zgłaszanie naruszeń

Zgłaszanie nieprawidłowości

Nowa usługa zgłaszania nieprawidłowości

Nordkalk wprowadził do użytku nową usługę zgłaszania nieprawidłowości. Nowa usługa, która zastępuje poprzednie kanały zgłaszania, daje pracownikom Nordkalk oraz zewnętrznym interesariuszom możliwość zgłaszania podejrzeń o niewłaściwe postępowanie w odniesieniu do wszelkich spraw stojących w sprzeczności z wartościami Nordkalk, wytycznymi etycznymi (Kodeksem Etycznym Postępowania) lub obowiązującymi przepisami prawa, a także mogących mieć poważne konsekwencje dla organizacji lub osób fizycznych. Osoba zgłaszająca nie musi posiadać dowodów na poparcie swoich podejrzeń, jednak zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze.

Kanałem zgłaszania zarządza zewnętrzny partner, WhistleB, Whistleblowing Centre, który zapewnia anonimowość zgłaszającym. Proces zgłaszania jest poufny i chroniony hasłem.

"W Nordkalk dążymy do zapewnienia otwartej atmosfery i utrzymania wysokich standardów etycznych we wszystkich naszych działaniach. Wszyscy odgrywamy ważną rolę w osiąganiu tych celów i dlatego ważne jest, aby wszyscy zgłaszali podejrzenia o niewłaściwe postępowanie. Dziękujemy za pomoc w tej ważnej kwestii" - mówi Markus Kivimäki, Dyrektor ds. Prawnych w Nordkalk.

Dostęp do usługi zgłaszania nieprawidłowości można uzyskać za pomocą linku: 

report.whistleb.com/nordkalk  

Zgłoszenie nieprawidłowości można również wysłać pocztą na adres:

Dyrektora ds. Prawnych/ Nordkalk Corporation
Skräbbölentie 18
FI-21600 Parainen, Finlandia.


Komunikaty dotyczące zgłaszania przypadków naruszenia powinny być oznaczone jako "POUFNE" i "PILNE".

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.