Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Kamień wapienny dla cukrownictwa

Wysokiej jakości kamień z Miedzianki używany jest w cukrownictwie w procesie produkcji cukru. Kamień wapienny wypala się uzyskując wapno palone i dwutlenek węgla. Obydwa produkty rozkładu kamienia wapiennego znajdują zastosowanie w procesie uzyskiwania czystej sacharozy. Wapno palone po procesie uwodnienia/ hydratacji tworzy mleczko wapienne, które służy do oczyszczania płynnej melasy cukrowej. Zawarte w melasie koloidy ulegają strąceniu w środowisku alkalicznym. Tak oczyszczony wstępnie sok poddawany jest saturacji. Proces ten polega na wtłaczaniu do roztworu uzyskanego w procesie wypału dwutlenku węgla w celu usunięcia niecukrów i pozostałego wapna.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami

Marek Małolepszy
Marek Małolepszy
Dyrektor Sprzedaży Sektora Przemysłowego / Key Account Manager Industrial Segment

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.