Kruszywo prosto z natury

Kruszywa Nordkalk BETONAR

Kruszywa Nordkalk Betonar®, frakcje 2/8 oraz 8/16 - wykorzystywane są do produkcji wysokiej jakości betonu, galanterii betonowej, elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej. Kluczowe znaczenie dla odbiorców tego produktu ma jego jednorodny skład chemiczny, powodujący powstawanie dodatkowego wiązania hydratacyjnego pomiędzy zaczynem cementowym a kruszywem; poprawia to parametry wytrzymałościowe betonu i wpływa na oszczędność cementu.  
Kruszywa Nordkalk Betonar to kruszywa naturalne, płukane, wytwarzane na bazie łamanego kamienia wapiennego ze złoża Ostrówka w Miedziance. Materiał jest zaliczany do grupy dewońskich osadowych skał węglanowych, powstałych ponad 400 milionów lat temu. Surowiec ten charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi, o czym świadczy jego wytrzymałość na ściskanie, która wynosi 80-140 MPa. Wysoka jakość materiału skalnego znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości kruszyw produkowanych na jego bazie.
Na podstawie wstępnych badań typu i wdrożonego systemu ZKP kruszywa Nordkalk Betonar 2/8P i 8/16 P produkowane w zakładzie w Miedziance zostały oznakowane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12620 Kruszywa do betonu w systemie zgodności 2+ dla kruszyw wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami

Sławomir Kuźma
Sławomir Kuźma
Kierownik Produktu / Product Manager

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.