Kruszywo prosto z natury

Kruszywa Nordkalk DROGAR

W szerokim asortymencie wyrobów oferowanych przez Nordkalk najważniejsze miejsce zajmują produkty dla sektora DROGOWNICTWA - kruszywa Nordkalk DROGAR®.
Produkowane są one w Zakładzie Miedzianka k. Kielc.
Wytwarzane są na bazie materiału skalnego zaliczanego do grupy dewońskich osadowych skał węglanowych, powstałych ponad 400 milionów lat temu. Surowiec ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, między innymi:
•    Niską nasiąkliwością
•    Wysoką mrozoodpornością
•    Wysoką odpornością na rozdrabnianie
Bardzo dobra jakość materiału skalnego znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości kruszyw produkowanych na jego bazie.
Oferta kruszyw Nordkalk Drogar obejmuje następujące frakcje:
•    Kruszywo naturalne drobne  0/2P
•    Kruszywo naturalne grube 2/8; 4/8; 5,6/11,2; 8/16; 16/22,4; 31,5/63
•    Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/31,5; 0/63; 0/8; 0/16

Kruszywa Nordkalk DROGAR® są wykorzystywane we wszystkich warstwach konstrukcyjnych dróg zgodnie z  normami:

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Możliwe zastosowania szczegółowo opisane w naszym katalogu:

Nordkalk Drogownictwo katalog

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami

Krzysztof Wieczorek
Krzysztof Wieczorek
Dyrektor Sprzedaży Segmentu Budowlanego
Centralna Europa
Mateusz Tomczyk
Mateusz Tomczyk
Kierownik Sprzedaży Segmentu Budowlanego
Odpowiedzialny za sprzedaż kruszyw i mączek dla budownictwa na terenie Polski

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.