Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

NORDKALK ENRICH -DROBNOCZĄSTECZKOWY WYTRĄCONY WĘGLAN WAPNIA (PCC)

Nordkalk Enrich to drobnocząsteczkowy wytrącony węglan wapnia (PCC) na bazie dyspersji stworzony do zastąpienia dwutlenku tytanu i środka wiążącego w farbach i lakierach.

Oferta produktów Nordkalk E-Series łączy najlepsze charakterystyki naturalnego surowca w postaci węglanu wapnia z najnowszą technologią produktu, tworząc produkty dyspersji na bazie maksymalnie rozdrobnionego węglanu wapnia (PCC) pod nazwą Nordkalk Enrich®.

Innowacyjność produktu można przypisać monodyspersji nanocząsteczek odpowiadających za bardzo stabilną i jednorodną jakość zawiesiny PCC, która stwarza idealne warunki do spełnienia surowych wymagań technicznych w wielu różnych zastosowaniach.

Dzięki wyraźnej przewadze nad innymi rozcieńczalnikami pigmentu dostępnymi na rynku Enrich składa się z jednorodnych nanocząsteczek (d50 ~130 nm) w zawiesinie o wysokiej stabilności dyspersji.
Enrich SEM

Farby i powłoki

Nordkalk Enrich C® ułatwia producentom sprostanie poważnym wyzwaniom, które przemysł napotyka obecnie i będzie napotykał w przyszłości. Przyszły rozwój stawia wysokie wymagania w zakresie reakcji na rosnące koszty surowców w związku ze zrównoważonym rozwojem. Produkt Nordkalk Enrich® rozwiązuje ten dylemat swoją ultra-drobnocząsteczkową monodyspersją na bazie węglanu wapnia poprzez częściowe zastąpienie dwutlenku tytanu (TiO2) i środków wiążących w wielu zastosowaniach w roztworze wodnym. Dzięki najwyższej jakości produktu nie zagraża on funkcjonalności lub charakterystykom technicznym danego zastosowania pomimo szerokiego stosowania zamienników. Natomiast komercyjne odniesienia wykazywały możliwość zastosowania produktu w celu poprawy parametrów technicznych farb.

Blue paint and brush

   

Kleje i uszczelniacze

Nordkalk Enrich A® oferuje doskonałe rozwiązanie, które jest wartościowe dla producentów dzięki zamiennikom materiałów, przyczyniając się do niezwykłego obniżenia kosztów surowców przy częściowym zastąpieniu drogich środków wiążących w klejach i szczeliwach na bazie wody. Unikatowe nanocząsteczki PCC o jednorodnej jakości zapewniają znaczące możliwości rozwoju, np. poprawę właściwości mechanicznych produktu końcowego. Czysty i naturalny produkt Nordkalk Enrich® to ekologiczny wybór  pozwalający na radzenie sobie z zaostrzonymi wymaganiami środowiskowymi i postępującym zrównoważonym rozwojem.

Adhesive

 

Papier i powłoki papieru

Nordkalk Enrich® wprowadza liczne nowe szanse rozwoju rozwiązań w przemyśle papierniczym i opakowaniowym. Jako realny częściowy zamiennik dwutlenku tytanu pomaga on również redukować zużycie TiO2 w papierze, prowadząc do oszczędności w kosztach surowców. Podczas stosowania produktu Enrich w masie papierowej w części mokrej można utrzymać właściwości optyczne (nieprzezroczystość i jasność) na pożądanym poziomie nawet z niższymi dawkami dwutlenku tytanu. Zoptymalizowany zakres wielkości cząsteczek (50–450 nm) dla dyspersji drobnocząsteczkowego PCC ulega adsorpcji pomiędzy cząsteczkami TiO, wzmacniając w ten sposób efekt rozstawu cząsteczek dwutlenku tytanu.

W pastach powlekających zastąpienie pigmentów produktem Enrich umożliwia poprawę połysku i gładkości papieru. Wyższy połysk uzyskiwany jest dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu TiOw pastach powlekających, natomiast poprawiona gładkość wynika z równomiernego wypełniania nanocząsteczkami powierzchni powlekającej, co prowadzi do uzyskania lepszych parametrów druku. Aby poprawić zrównoważony rozwój, Nordkalk Enrich® stanowi wyraz szacunku dla środowiska naturalnego, ograniczając konieczność stosowania produktów przetwarzanych chemicznie, które stanowią dla niego obciążenie.

Paper roll 600
E-series.jpg Enrich infograph

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.