Kamień wapienny w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Wapień w skrócie

Produkty na bazie kamienia wapiennego, zwykle nazywanego po prostu wapieniem, są niezbędne w wielu różnych gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska i rolnictwie. Najważniejszymi produktami w portfolio Nordkalku jest kamień wapienny, kruszywa, mączki wapienne, skoncentrowany kalcyt, wapno gaszone i wapno palone. Gama produktów zawiera także dolomity i rzadkie minerały znane jako wollastonity, które wydobywane są razem z wapieniem.

Kamień wapienny - surowiec o szczególnych właściwościach

Kamień wapienny to węglanowa skała osadowa zbudowana głównie z kalcytu, czyli węglanu wapnia (CaCO3). Czysty wapień zawiera od 95 do 100% węglanu wapnia. Kamień wapienny to jedna z najczęściej występujących skał, z wyjątkiem obszarów podłoża skalnego Skandynawii, gdzie złoża wapienia są rzadkością.

Wapień to czysty naturalny produkt, który może być stosowany bez oczyszczenia, zarówno w formie kruszywa, jak i mączki.

Po oczyszczeniu do postaci tlenku wapnia (CaO, wapno palone) lub wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2, wapno gaszone) wzrasta reaktywność wapna, a tym samym jego zdolność do wchłaniania nieczystości. Produkty na bazie kamienia wapiennego znajdują zastosowanie nie tylko w usuwaniu nieczystości, ale również jako środki neutralizujące. Popularność tego rodzaju rozwiązań z zakresu czystej technologii nieustannie rośnie.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.