Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Budownictwo

Kamień wapienny jest najbardziej rozpowszechnionym materiałem budowlanym na świecie. Znajduje szerokie zastosowanie w produkcji betonu i innych materiałów budowlanych.

Kruszywa Nordkalk LS

Kruszywa Nordkalk LS frakcje 2/8 oraz 8/16 - wykorzystywane są do produkcji wysokiej jakości betonu, galanterii betonowej, elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej. Kluczowe znaczenie dla odbiorców tego produktu ma jego jednorodny skład chemiczny, powodujący powstawanie dodatkowego wiązania hydratacyjnego pomiędzy zaczynem cementowym a kruszywem; poprawia to parametry wytrzymałościowe betonu i wpływa na oszczędność cementu.  

Kruszywa LS to kruszywa naturalne, płukane, wytwarzane na bazie łamanego kamienia wapiennego ze złoża Ostrówka w Miedziance. Materiał jest zaliczany do grupy dewońskich osadowych skał węglanowych, powstałych ponad 400 milionów lat temu. Surowiec ten charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi, o czym świadczy jego wytrzymałość na ściskanie, która wynosi 80-140 MPa. Wysoka jakość materiału skalnego znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości kruszyw produkowanych na jego bazie.

Na podstawie wstępnych badań typu i wdrożonego systemu ZKP kruszywa Nordkalk LS 2/8P i 8/16 P produkowane w zakładzie w Miedziance zostały oznakowane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12620 Kruszywa do betonu w systemie zgodności 2+ dla kruszyw wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Mączki Nordkalk BUDOWLANA

Mączka wapienna to najczęściej stosowany materiał budowlany na świecie. Wynika to z dobrych fizycznych i chemicznych właściwości kamienia wapiennego. Wapień to skała, dlatego nie rozkłada się, nie kurczy i nie zwiększa swojej objętości.

Ze względu na różnorodność frakcji oraz odpowiednią białość kamienia mączki Nordkalk Budowlana® znajdują wielorakie zastosowanie w segmencie budownictwa m.in. jako wypełniacz w produkcji zapraw i klejów budowlanych, do wytwarzania gładzi szpachlowych, spoiw fugowych, a także pap. Produkowana w Zakładzie Szczecin mączka dolomitowa Nordol® ze względu na wysoki stopień białości używana jest do produkcji białych gładzi szpachlowych.

Czytaj dalej

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.