Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Kruszywa Nordkalk

Kruszywa Nordkalk to przyjazny dla środowiska i efektywny kosztowo wybór surowca do budowy dróg.

Bezpieczne drogi

Oferujemy zróżnicowane frakcje kruszyw do wielu zastosowań. Nasze kruszywa są wykorzystywane we wszystkich warstwach konstrukcyjnych dróg. 

Szerokie zastosowanie

 • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych
 • stabilizacja mechaniczna z kruszyw zarówno na podbudowy zasadnicze, jak i pomocnicze w przypadku wszystkich kategorii ruchu
 • stabilizacja kruszyw spoiwami hydraulicznymi
 • warstwy mrozoochronne
 • inne roboty drogowe, takie jak: wykonanie nawierzchni dróg gruntowych, wzmocnienie podłoży gruntowych czy wykonanie urządzeń odwodnienia dróg
 • produkcja mieszanek betonowych do warstw konstrukcyjnych nawierzchni sztywnych*
 • produkcja chudych betonów drogowych*
  * Kruszywa do produkcji mieszanek betonowych i betonów drogowych sprzedawane są pod nazwą handlową Kruszywo Nordkalk Betonar®.

Spełniamy wymagania norm:

 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
Czytaj dalej

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.