Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Ochrona środowiska

Oczyszczanie i uzdatnianie wody

Zastosowanie produktów wapiennych w oczyszczaniu wody różni się znacznie pomiędzy oczyszczaniem wody pitnej i oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem wody naturalnej, wody kopalnianej i stabilizowaniem osadów. Produkty na bazie wapna wykorzystuje się również do neutralizacji ścieków przemysłowych. 

W oczyszczaniu wody pitnej i ścieków produkty wapienne służą do podnoszenia pH wody i regulacji zasadowości. W oczyszczaniu ścieków wapno stosuje się również do wytrącania fosforu i metali oraz stabilizowania gromadzących się osadów.

Woda pitna

Zakłady wodociągowe mogą stosować produkty Nordkalk QL (wapno palone) lub produkty Nordkalk SL 90 (wapno gaszone). W produkcji wody pitnej stosuje się wodę wapienną z kontrolą pH. Woda wapienna to przezroczysta ciecz, która nie zawiera wapna w formie stałej.

W przypadku stosowania wody wapiennej reakcja w rzeczywistym procesie odkwaszania przebiega szybciej i skuteczniej, ponieważ proces rozpuszczania odbył się już na etapie przygotowania wody wapiennej. Woda wapienna wytwarzana jest z zawiesiny wapna gaszonego. Duże zakłady wodociągowe mogą stosować wapno palone jako materiał pierwotny, gasząc je na miejscu przed dozowaniem.

Ścieki

Głównym celem oczyszczania ścieków jest minimalizowanie obciążenia odbiorników wodnych poprzez usunięcie wszelkich składników organicznych, składników zużywających tlen i substancji odżywczych. W miejskich zakładach oczyszczania ścieków woda jest przeważnie oczyszczana metodami chemicznymi, w których produkty wapienne można wykorzystywać do kontroli pH i zasadowości, wytrącania substancji odżywczych, likwidowania osadu i usuwania uciążliwych zapachów. 

Produkty wapienne mogą podwyższać pH i zasadowość wody. Dzięki różnicom w ich składzie chemicznym dają różne efekty końcowe.

Węglan wapnia jest delikatnie kaustyczny i rozpuszcza się powoli. Produkt działa najlepiej, gdy jest drobnoziarnisty, a pH ścieków jest niższe niż 6,5. Dozowanie produktu zależy od wielkości przepływu. Tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia są silnie kaustyczne. Dzięki tym produktom można w łatwy sposób regulować poziom pH ścieków według potrzeb. Reakcje chemiczne przebiegają szybko, więc wskaźnik pH można wykorzystać do kontroli dozowania.

Wytrącanie fosforu

Jony wapnia pomagają w skutecznym wytrącaniu związków fosforu ze ścieków. Wysoki poziom pH wymagany do strącania można osiągnąć po zastosowaniu tlenku wapnia lub wodorotlenku wapnia.

Produkty Nordkalk QL i SL, tj. wapno palone i wapno gaszone, są stosowane głównie do neutralizacji ścieków przemysłowych. W niektórych przypadkach wymagana jest mączka wapienna o mniejszej prędkości reakcji.

Ścieki przemysłowe są oczyszczone w zakładowej oczyszczalni lub są odpowiednio przygotowywane i przekazywane do systemu ścieków miejskich. Wapno jest wykorzystywane do neutralizacji kwaśnych ścieków, wytrącania rozpuszczonych zanieczyszczeń lub usuwania przebarwień. Największe przemysłowe oczyszczalnie ścieków z różnymi fazami biologicznego oczyszczania działają jak oczyszczalnie miejskie, gdzie wapno służy do kontrolowania poziomu pH i alkaliczności.

Wytrącanie metali

Produkty wapniowe są wykorzystywane np. w stalowniach i oczyszczalniach do neutralizacji kąpieli kwaśnych i wytrącania metali. Dzięki procesowi wytrącania szkodliwe metale ciężkie nie dostają się do cieków wodnych lub osadów w oczyszczalniach miejskich, co pozwala na ponowne wykorzystanie osadów.

Produkty wapienne są dobrym materiałem do wytrącania różnych jonów metali, np. (AI), miedzi (Cu), chromu (Cr), żelaza (Fe), cynku (Zn), ołowiu (Pb), niklu (Ni) i kadmu (Cd). Mogą być również wykorzystywane do usuwania szkodliwych anionów, np. siarczanów, fluorków i fosforanów. Metale zwykle wytrącane są przy kaustycznym poziomie pH.

Oczyszczanie gazów spalinowych

Dzięki naszym produktom kwaśne składniki takie jak związki siarki, chloru i fluoru mogą być usuwane z gazów spalinowych, zanim trafią one do komina. Dobór produktów zależy od metody oczyszczania i kalkulacji kosztów. W niektórych przypadkach odpady z procesu oczyszczania można poddać recyklingowi np. w budownictwie do produkcji płyt gipsowych.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.