Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Energetyka

Neutralizacja zanieczyszczeń powstających podczas produkcji energii

Zarówno podczas produkcji energii wytwarzanej w wyniku spalania paliw kopalnych, jak i w trakcie spalania odpadów emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia powodujące zakwaszenie środowiska naturalnego. Wyroby bazujące na kamieniu wapiennym są obecnie najczęściej stosowanymi sorbentami, pozwalającymi na absorpcję związków siarki, chloru i fluoru z gazów spalinowych powstających w czasie różnych procesów spalania.

Sorbenty Nordkalk Electra®, charakteryzujące się wysoką reaktywnością, stosowane w mokrych instalacjach odsiarczania spalin, a także w kotłach fluidalnych (sucha metoda odsiarczania) powodują poprawę efektywności procesu odsiarczania oraz obniżenie kosztów eksploatacji instalacji.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.