Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Górnictwo

Ścisła współpraca w ramach procesu

Wapień i kamień wapienny to ważne substancje chemiczne stosowane do regulowania rozmaitych procesów w przemyśle wydobywczym. Wapno palone i gaszone oraz mączka wapienna znajdują zastosowanie zarówno w procesie wzbogacania rud, jak również w ekstrakcji metali.

Produkty wapiennicze są także niezbędne do obróbki niezdatnej do użytku lub nadmiernej ilości wody przemysłowej, powodziowej i deszczówki, zanim wróci ona do środowiska naturalnego. Wapień podnosi wartość pH, powodując tym samym wytrącenie metali rozcieńczonych w wodzie na składowiskach odpadów. Kamień wapienny jest często wykorzystywany w budowie składowisk odpadów oraz jako część stropnicy po zamknięciu kopalni.

Wapień jest także ważnym produktem stosowanym w górnictwie podziemnym. Poprawia stabilizację wypełniaczy, wzmacnia wypełnione konstrukcje oraz zmniejsza ryzyko zawalenia.

Szeroka gama naszych produktów poparta wiedzą ekspercką jest konieczna na każdym etapie - od wydobycia pod ziemią aż do rafinacji.

Tytyrikaivaus.jpg

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.