Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Zastosowanie produktów wapiennych dla hutnictwa

Wysokiej jakości kamień wapienny ze złoża w Miedziance jest używany jako topnik w procesie produkcji stali. Kamień wapienny 0-4 oraz 0-80 po rozdrobnieniu jest stosowany w procesie spiekania rud. Kamień wapienny 40-80 jest wypalany w piecach do wypału wapna i w postaci wapna palonego w bryłach używany w procesie konwertorowym. Stosowanie kamienia wapiennego Nordkalk o wysokiej czystości, niskiej zawartości krzemionki i optymalnej twardości przynosi wymierne korzyści procesowe.

W procesie przetwarzania rud żelaza w stal zastosowanie znajduje wiele różnych produktów wapienniczych Nordkalk. Do wyprodukowania jednej tony stali potrzeba ponad 50 kg wapna palonego. Wapno tworzy tomasynę, oczyszczającą rudy żelaza, z których w wyniku skomplikowanego łańcucha procesów powstaje końcowy produkt stalowy.

Grudki rud żelaza są trwałe i jednorodne, dzięki czemu ich transport oraz załadunek do wielkich pieców jest łatwy. Kamień wapienny i wapno wykorzystywane są właśnie do produkcji tych grudek.

Alternatywnym surowcem do wielkiego pieca są spieki rud żelaza. Kamień wapienny i wapno dodane do spieków wchodzą w reakcje z zanieczyszczeniami i utrzymują w równowadze skład żużla w procesie produkcji rud żelaza.

Grudki i spieki są ładowane do wielkiego pieca razem z kamieniem wapiennym i koksem. Wszystkie te surowce topią się, tworząc rudy z żelaza i żużel. Odpowiednie surowce, takie jak dobrej jakości produkty wapiennicze, są niezbędne do zapewnienia pożądanej wydajności wielkiego pieca oraz wysokiej jakości rud żelaza.

Nadmiar siarki i fosforu jest usuwany z surówki dzięki zastosowaniu specjalnych produktów wapienniczych. Mowa tu o wysokiej jakości wapnie niegaszonym z dodatkiem zmielonego kamienia wapiennego.

W procesach wytapiania stali przetworzony metal i/lub surówka, topnik i grudki wapna są stapiane w piecu. Jako główny nośnik metalu proces LD wykorzystuje surówkę, natomiast elektryczny piec łukowy przetworzony metal. W trakcie procesów topnienia wapień wytwarza żużel, który z kolei wiąże zanieczyszczenia ze stali.

Piec kadziowy (LF) wykorzystywany jest przede wszystkim do dostosowania analizy i temperatury stali przed samym odlewaniem. Produkty wapiennicze topią się i tworzą oczyszczający żużel na powierzchni stali w kadzi. Żużel skutecznie redukuje straty ciepła podczas obróbki stali.

Wreszcie, oczyszczona przy użyciu wapna ciekła stal jest odlewana w ciągłym procesie, a otrzymywane w ten sposób płytki lub sztabki stali przechodzą do dalszej obróbki aż do uzyskania końcowych produktów stalowych.

Hutnictwo wykorzystuje produkty wapniowe do oczyszczania wody w taki sam sposób jak przemysł wydobywczy i metalurgiczny. 

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.