Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Przemysł celulozowy

Wapno w produkcji celulozy

Wapno palone odgrywa główną rolę w zamkniętym układzie chemicznym nowoczesnej celulozowni. Po zastosowaniu wapna chemikalia używane w warzeniu mogą być ponownie wykorzystane w celulozowni, co pozytywnie przekłada się na stan środowiska naturalnego.

Do wyprodukowania 1 tony masy celulozowej potrzebne jest około 250 kg wapna palonego. Zwykle 3% do 4% zastępuje się wapnem świeżym, ponieważ główna część wapna jest ponownie wykorzystywana do odzysku chemikaliów. 

Przemysł celulozowy wykorzystuje wapno również do oczyszczania ścieków. W tym celu Nordkalk produkuje wapno palone, wapno gaszone i mączkę wapienną.

paperrolls rgb lowres

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.