Wapień w codziennym życiu

Niezastąpiony surowiec

Szklarstwo i cukrownictwo

Szklarstwo

glass.jpg

Jedna trzecia produktów szklanych zawiera w sobie wapno

Mączki wapienne wysokiej jakości pochodzące z zakładu Nordkalk w Wolicy są składnikiem zestawu surowcowego do produkcji szkła. Mączki Nordkalk Crystal® cechujące się niską zawartością żelaza i innych metali są stosowane do wytwarzania szkła opakowaniowego, płaskiego, gospodarczego, włókna szklanego i wełny szklanej.

Cukrownictwo

sugar 500px.jpg

W procesie produkcji cukru wapno służy do absorbowania zanieczyszczeń

Wysokiej jakości kamień z Miedzianki używany jest w cukrownictwie w procesie produkcji cukru. Kamień wapienny wypala się uzyskując wapno palone i dwutlenek węgla. Obydwa produkty rozkładu kamienia wapiennego znajdują zastosowanie w procesie uzyskiwania czystej sacharozy. Wapno palone po procesie uwodnienia / hydratacji tworzy mleczko wapienne, które służy do oczyszczania płynnej melasy cukrowej. Zawarte w melasie koloidy ulegają strąceniu w środowisku alkalicznym. Tak oczyszczony wstępnie sok poddawany jest saturacji. Proces ten polega na wtłaczaniu do roztworu uzyskanego w procesie wypału dwutlenku węgla w celu usunięcia niecukrów i pozostałego wapna.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.