Działamy

w odpowiedzialny sposób

Zrównoważony rozwój bazuje na rentowności

Rentowność może być osiągnięta dzięki wdrożeniu w życie idei zrównoważonego rozwoju, który przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Oznacza to nie tylko miejsca pracy i dochody, ale i umożliwia firmom usprawnienie procesów, inwestowanie i koncentrację na innowacjach. Dzięki temu powstają produkty, które są odpowiedzią na globalne zmiany klimatyczne i rosnącą populację, co wymaga większej ilości zasobów.

Wapień jest uniwersalnym i często niezastąpionym surowcem. Jest niezbędny w wielu gałęziach przemysłu, a także w ochronie środowiska i rolnictwie. Różnorodność zastosowań pomaga zrównoważyć wahania ekonomiczne.

Sprzedaż w ujęciu segmentowym

Budownictwo
Hutnictwo i górnictwo
Przemysł papierniczy i celulozowy
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Inne gałęzie przemysłu

Inwestycje z myślą o przyszłości

W 2017 w wielu kopalniach Nordkalku trwały przygotowania do poszerzenia wydobycia w celu zabezpieczenia rezerw surowca na przyszłość. W Polsce Nordkalk planuje poszerzenie wydobycia na złożu Ostrówka oraz rozpoczęcie wydobycia na złożu Ołowianka, gdzie w latach 70-tych ubiegłego wieku prowadzone już prace górnicze. 

Podczas licznych spotkań informacyjnych dla okolicznych mieszkańców omawiane były planowane inwestycje i ekspansje, by omówić planowane zmiany. 

W 2017 zostało wdrożonych kilka nowych inwestycji, które mają pomóc minimalizować wpływ na środowisko i ograniczyć emisję, jak również zagwarantować korzystanie w różnych jednostkach produkcyjnych z najlepszych dostępnych technik (best available technique - BAT).

Zakład granulacji wapna w Polsce

W Sławnie w Polsce w czerwcu 2016 roku rozpoczął działalność nowy zakład granulacji wapna nawozowego Nordkalk AtriGran, które w błyskawicznym tempie zdobyło rynek rolniczy w Centralnej Europie. Inwestycja pociągnęła za sobą utworzenie 30 nowych miejsc pracy.

Nowy rozsiewacz wapna w Estonii

W 2016 roku Nordkalk AS zainwestował w nowy rozsiewacz wapna, ponieważ w Estonii i Łotwie nawozy wapienne sprzedaje się w połączeniu z usługą rozsiewania ich na polach. Urządzenie rozsiewa nawóz korzystając ze współrzędnych GPS i cieszy się dużą popularnością. 

Lime spreader

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.