Działamy

w odpowiedzialny sposób

Pełna wyzwań sytuacja rynkowa

W 2016 roku na najważniejszych dla Nordkalku rynkach nadal panowały trudne warunki gospodarcze, wywołane m.in. przez nadpodaż wapna w Europie. Niemniej jednak obroty wzrosły w Finlandii, największym dla Nordkalku rynku, a także w Polsce, która jest trzecim co do wielkości rynkiem. Druga w kolejności Szwecja wypadła słabiej niż w ubiegłym roku.

Wśród największych segmentów odbiorców Nordkalku popyt poprawił się w budownictwie w porównaniu do 2015 r., podczas gdy Hutnictwo i Górnictwo podupadły pod koniec roku po słabszym początku. Sprzedaż GCC (pigment papierowy produkowany przez spółkę zależną Suomen Karbonaatti Oy) znacznie zmalała w porównaniu z rokiem 2015.

Zapotrzebowanie w innych, mniejszych segmentach, takich jak Rolnictwo i Środowisko, poprawiło się znacznie w 2016 r. Podobnie jak w przypadku Hutnictwa i Górnictwa popyt w przemyśle celulozowym, papierniczym i chemicznym wzrósł w drugiej połowie 2016 r. po raczej słabym początku.

Obroty 2012 - 2016


EBITDA 2012 - 2016LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.