Równowaga społeczna: troszczymy się o ludzi

Sukces Nordkalku zależy od sukcesu klientów i zadowolenia wszystkich interesariuszy: pracowników, właścicieli, dostawców i władz, które udzielają zezwolenia na działalność. Mieszkańcy chcą mieć czyste i bezpieczne sąsiedztwo, użytkownicy chcą mieć pod ręką swoje ulubione produkty, a otoczenie biznesowe chce korzystać z możliwości rozwoju, jakie generuje firma produkcyjna.

Grupy interesariuszy składają się z ludzi, którzy mają różne oczekiwania wobec Nordkalku. Traktujemy wszystkich zgodnie z wyznawanymi wartościami, które są ważne dla całej Grupy Rettig: wierzymy w otwartość i uczciwość, szanujemy relacje i komunikację z różnymi interesariuszami. Ważna dla nas wartość, jaką jest skromność, stoi na pierwszym miejscu, kiedy mamy do czynienia z różnymi stanowiskami i punktami widzenia. 

Działamy zgodnie z miejscowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, takimi jak np. międzynarodowe standardy pracy określone przez MOP i ONZ Global Compact obejmujące prawa człowieka, prawo pracy, prawo związane z ochroną środowiska i prawo antykorupcyjne. W żadnym wypadku nie akceptujemy pracy przymusowej czy pracy wykonywanej przez dzieci. Nie tolerujemy korupcji i przekupstwa.

Przeczytaj o naszej polityce równowagi społecznej dotyczącej:


LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.