Łańcuch dostaw

Nordkalk preferuje współpracę z lokalnymi dostawcami; około 80 procent zakupów firmy jest realizowane w krajach, w których prowadzimy działalność. Dzięki wykorzystaniu transportu na krótsze dystanse ograniczamy wpływ na środowisko naturalne i mamy większą możliwość skutecznego monitorowania łańcucha dostaw.

Jednakowe zasady dla każdego

Wszystkie zakupy Grupy Nordkalk są zgodne z  Polityką Zakupową Nordkalku. Uruchamiając negocjacje z nowym dostawcą w pierwszej kolejności przeprowadzamy proces oceny tego kontraktu. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej sprawdzane są sylwetka dostawcy i jego wiarygodność, jak również kwestie związane z etyką i finansami.

Dostawcy powinni postępować zgodnie z wymogami Nordkalku w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie z wysokimi standardami etycznymi prowadzenia działalności.

Nasi dostawcy powinni przestrzegać wytyczne zawarte w Kodeksie Postępowania w Zakresie Dostaw Nordkalku, które dostawca musi podpisać jako integralną część umowy. Nordkalk oczekuje od wszystkich swoich dostawców postępowania zgodnie z naszymi wartościami – Otwartością, Uczciwością, Skromnością, Zaufaniem i Szacunkiem.

Zarówno pracowników Nordkalku, jak i inne osoby przebywające na terenie naszej firmy obowiązują jednakowe zasady i regulacje dotyczące BHP. Wszyscy muszą zapoznać się z zasadami bezpiecznego zachowania na terenie zakładów Nordkalku i starannie ich przestrzegać.

W 2016 r. w największych lokalizacjach Nordkalku uruchomiono elektroniczną kontrolę dostępu.

Lappeenranta main gate 600px

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.