Działamy

w odpowiedzialny sposób

Razem możemy przenosić góry!

W Nordkalku wierzymy, że wspólny sukces zależy od każdego pracownika, ponieważ to my tworzymy firmę.

Bierzemy odpowiedzialność za swoje własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych współpracowników, przestrzegając naszych wewnętrznych Wytycznych dot. BHP.

Nieustannie dbamy o stan zdrowia i bezpieczeństwo naszych pracowników, gości i osób, na które mogą mieć wpływ nasze działania. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz najlepszymi praktykami w obrębie firmy i branży. Zachęcamy pracowników zawodowego i osobistego rozwoju.

Pracownik musi być zawsze świadomy swojej roli w przedsiębiorstwie. Wszyscy pracownicy pełniący obowiązki kierownicze są zobowiązani do aktywnego i zdeterminowanego promowania kultury pracy zgodnie z naszymi wartościami i duchem Kodeksu Etycznego.

Jesteśmy dumni z naszych zawodowych kompetencji i stale poszerzamy  wiedzę i umiejętności. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym pracownicy będą się dobrze czuli. Żyjemy świadomie, dbając o środowisko i dążąc do realizacji naszych celów w zrównoważony sposób.

Wszyscy przyczyniamy się do budowania pozytywnej i kreatywnej atmosfery w pracy.
no smoking poster 1

“Nordkalk bez dymu” - zakaz palenia objął w pierwszej kolejności zakłady Nordkalku w Finlandii. Został wypracowany model, na podstawie którego zakaz palenia wszedł w życie w pozostałych krajach. Pracownicy, którzy chcą rozstać się z nałogiem, mają zapewnione profesjonalne wsparcie. Zakaz obejmuje także palenie e-papierosów i używanie tabaki na terenie zakładów Nordkalku oraz w ich sąsiedztwie. Dotyczy nie tylko wszystkich pracowników, ale także gości, podwykonawców, partnerów itd.

Inne tematy poruszane w 2017 roku dotyczyły zdrowego stylu życia, dobroczynnego wpływu ruchu fizycznego i zachowania balansu między pracą a czasem wolnym.

Pracownicy / kraj (w sumie około 1000 osób)

Finlandia
Szwecja
Polska
Estonia
Inne

Rozwój pracowniczy w 2016

Statystyki zatrudnienia

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.