Działamy

w odpowiedzialny sposób

Ponad 40 lat pracy w Nordkalku

W obecnych czasach wieloletnie kariery zawodowe w jednym miejscu pracy należą do rzadkości, ale w Nordkalku mamy kilka takich przykładów.

Irja Salumets pracuje w Nordkalk od 42 lat. Zaczynała jeszcze w czasach, gdy istniała poprzednia firma Rakke Lubjatehas. Rozpoczęła pracę w laboratorium w Rakke Lubjatehas w sierpniu 1974 roku zaraz po ukończeniu studiów na Politechnice w Tallinie. Przez te wszystkie lata zajmowała różne stanowiska związane z badaniem jakości i technologii. Obecnie jako Kierownik ds. Technologii odpowiada za badania jakości i certyfikację produktów.

Irija tłumaczy swoją długoletnią pracę uporem, umiejętnością odnalezienia się w różnych warunkach i odpornością. Mimo że ukończyła wydział chemii, nie miała dużej wiedzy w dziedzinie produkcji wapna. Zdobywała wiedzę dzięki starszym kolegom w pracy, a także dzięki podręcznikowi radzieckiego eksperta w dziedzinie produkcji wapna profesora Monastyrowa. Irja przynaje, że z podręcznika profesora korzysta do dziś.

Oprócz chęci uczenia się kluczem do sukcesu zawodowego było to, że Irję zawsze pasjonowała jej praca. Dlatego jest naprawdę szczęśliwa, że zarówno laboratorium, jak i cała firma przekształciły się w nowoczesny zakład.

Irija zamierza pracować przynajmniej przez kilka kolejnych lat. W 2016 władze okręgu zachodniego Viru nominowały Irję do tytułu “Dobry Pracownik” za jej wieloletnią pracę w Nordkalku, zaangażowanie i społeczną aktywność.

Burmistrz Marko Torm wręczył jej odznaczenie podczas uroczystości w Dniu Przedsiębiorcy Estońskiego 6 października 2016 roku.

Irja Salumets 600px

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.