Działamy

w odpowiedzialny sposób

Chcemy być dobrymi sąsiadami

Podstawą komunikacji Nordkalku z sąsiadami, społecznościami lokalnymi i społeczeństwem jako całością jest otwartość, wyznawana w obrębie całej Grupy. Wierzymy, że poprzez pokazanie ludziom, co robimy i kim jesteśmy, możemy zdobyć akceptację społeczną i poparcie dla naszych działań.

Najlepszym sposobem na poznanie sąsiadów są imprezy i spotkania - otwarte dla publiczności. Nordkalk organizuje spotkania z mieszkańcami przy okazji wydarzeń typu zmiana planu zabudowy przestrzennej czy wystąpienie o pozwolenie na rozbudowę kopalni. Jesteśmy także aktywni w mediach społecznościowych, które pełnią coraz szerszą rolę w komunikacji firmy z otoczeniem. Pokazujemy naszą codzienną pracę, różne ciekawe chwile z życia firmy, a także stare zdjęcia, żeby w ten sposób być bliżej ludzi i budować obustronne zaufanie i zrozumienie. 

Edukacja ma znaczenie!

Nordkalk współpracuje z wieloma szkołami i uczelniami poprzez np. organizację wycieczek do naszych zakładów, staże dla studentów, umożliwienie prowadzenia prac badawczych, jak również oferuje możliwość pracy w  wakacje. W Rakke w Estonii jedna z form współpracy z miejscową szkołą polega na tym, że specjaliści Nordkalku prowadzą lekcje chemii i geologii. Na zdjęciu obok widać kopalnię w Sławnie w Polsce, gdzie grupa młodych naukowców poznawała świat późnej epoki jurajskiej i ewolucję żywych organizmów. Gmina Sławno realizuje projekt budowy geoparku ze ścieżkami edukacyjnymi, by promować to wyjątkowe pod względem geologicznym miejsce. 

Woda i ogrzewanie dla gmin

Firmy dostarczają niezbędne produkty i usługi oraz zapewniają miejsca pracy. W przypadku Nordkalku mieszkańcy niektórych miejscowości mogą korzystać z produktów ubocznych wytwarzanych w procesie obróbki kamienia wapiennego. W Pargas i Tytyri w Finlandii, a także w Köping w Szwecji, Nordkalk dostarcza ciepło pozyskiwane podczas procesów palenia wapna do gminnej sieci ciepłowniczej.

W 2016 r. Nordkalk dostarczył około 72 500 MWh ciepła do sieci w Köping, Pargas i Tytyri. To wystarczy, aby ogrzać 3600 gospodarstw domowych przez rok.

Czytaj więcej:

Wspieramy wiele lokalnych i środowiskowych inicjatyw

Działania sponsoringowe Nordkalku koncentrują się na lokalnych społecznościach, w obrębie których działa firma. Szczególnie zależy nam na wspieraniu dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną, głównie sport.

Latem 2016 roku Nordkalk sponsorował zawody w biegach na orientację Jukola, które odbyły się w Lappeenrancie w Finlandii. Dostarczyliśmy także kruszywo do przygotowania tras i produkty wapienne do uzdatniania wody.

Kolejnym obszarem działalności jest sponsorowanie projektów środowiskowych, we współpracy z instytucjami badawczymi lub organizacjami. Od 2012 roku Nordkalk angażuje się jako członek Grupy Działania na rzecz Morza Bałtyckiego (BSAG). Celem Nordkalku jest zmniejszenie zanieczyszczeń fosforem wód Bałtyku przy pomocy produktów Nordkalk Fostop®.

Wapień dla przyszłych pokoleń

Wydobycie kamienia wapiennego to działalność długoterminowa. Wiele zakładów Nordkalku pracuje już od dziesięcioleci. Wokół kopalni tworzą się całe społeczności, prosperujące dzięki kopalni. Funkcjonowanie naszego społeczeństwa zależy od dostaw wapienia, co Nordkalk gwarantuje przez stałe poszukiwanie nowych złóż.

W Finlandii w Lappeenrancie jesienią 2016 roku zakończył się trwający 4 lata proces dotyczący poszerzenia terenu kopalni. Najwyższy Sąd Administracyjny uznał, że Nordkalk uzyskał prawo do podwyższenia i rozszerzenia istniejącego obszaru oraz ustanowienia nowego obszaru zwałowiska. Orzeczenie sądowe ma obecnie wpływ na bieżące działania, ponieważ wszystkie produkty uboczne są wykorzystywane w Lappeenrancie przy prowadzonych kilku projektach infrastrukturalnych. Orzeczenie sądu gwarantuje kontynuację działań w przypadku, gdyby w przyszłości trzeba było powiększyć zwałowiska przy kopalni.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.