Działamy

w odpowiedzialny sposób

Wapno mówi “stop” fosforowi – działamy na rzecz czystego Bałtyku

Naszym celem jest zmniejszenie wielkości zrzutu fosforu do Bałtyku z wykorzystaniem koncepcji Nordkalk Fostop®.

Wapnowanie w rolnictwie redukuje zakwaszenie gleby, co wpływa na jej żyzność i pozwala zebrać obfitsze plony, jednocześnie zmniejszając znacznie ilość składników przedostających się do wód gruntowych, a z nimi do systemów wodnych.

Nordkalk oferuje także produkty, które oprócz tradycyjnego zastosowania przeciwdziałają także negatywnym skutkom odpływu fosforu do wód i przyczyniają się do jego powtórnego wykorzystania. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ przewiduje się, że światowe rezerwy fosforu wystarczą tylko na kilka najbliższych dziesięcioleci. 

W Szwecji, gdzie państwo udziela rolnikom dotacji na ochronę środowiska w celu ograniczania odpływu fosforu, popularnym produktem jest Nordkalk Fostop Structure. Nordkalk we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną oraz Szwedzkim Uniwersytetem Nauk Rolniczych prowadzi projekty badawcze nad poszerzeniem wykorzystania Nordkalk Fostop Structure w celu ograniczenia zrzutów fosforu do systemów wodnych. 

W Finlandii strukturalne wapnowanie jest testowane od 2015 roku na mniejszą skalę w laboratoriach i na polach uprawnych. Te testy pomagają optymalizować wielkości rozsiewu dla fińskich typów gleb.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.