Działamy

w odpowiedzialny sposób

Lohja w Finlandii korzysta z wody z kopalni

Tytyri_groundwater_well_800

Ponad milion metrów sześciennych wody gruntowej jest rocznie pompowane z podziemnej kopalni w Lohja. Prawie połowa trafia do miejskiej sieci wodociągowej, po uprzednim przejściu przez systemy filtracyjne. Stanowi to 23% zasobów wody wykorzystywanej przez miasto. 

Zakład w Tytyri zużywa 30 000 m3 wody rocznie, pozyskiwanej z kopalni, jak również z osobnej przepompowni. Nadmiar wody - około pól miliona metrów sześciennych - jest kierowany do pobliskiego jeziora Lohjanjärvi. W większości jest to woda gruntowa, częściowo także deszczowa spływająca z terenu zakładu.

Roczne pomiary pokazują, że jakość wody odprowadzanej do jeziora odpowiada jakości wody w gospodarstwie domowym. 

Przyczyniamy się do rozwoju miasta Lohja wspierając muzeum górnictwa Tytyri Experience odwiedzane rocznie przez ponad 10 000 osób. W starych szybach kopalni mieszczą się stanowiska testowe dla wind do wysokościowców produkowanych przez KONE Corporation. Jedna z wind wykorzystywana jest do przewozu osób odwiedzających Tytyri Experience.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.