Działamy

w odpowiedzialny sposób

Wiele twarzy wapienia

Przed rozpoczęciem wydobycia konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu ustalenia przydatności złoża. Żmudny i zazwyczaj długotrwały proces pozyskiwania pozwoleń na wydobycie jest głęboko uzasadniony w kontekście zapewnienia kontroli wpływu kopalni na środowisko. Jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji kopalni planowane jest zagospodarowanie terenu po zakończeniu wydobycia, które zaczyna nowy etap w historii kopalni dając wiele ciekawych możliwości.

Czysty i naturalny

Kamień wapienny jest czystą i naturalną substancją. To węglanowa skała osadowa, zbudowana głównie z kalcytu, czyli węglanu wapnia (CaCO3). Czysty wapień zawiera od 95 do 100% węglanu wapnia.

Wapień to czysty naturalny produkt, który może być stosowany bez oczyszczenia, zarówno w formie kruszywa, jak i mączki.

Zobacz, jak wygląda proces produkcji

Obecny w codziennym życiu

Wapień jest uniwersalnym i często niezastąpionym surowcem, który odgrywa ważną rolę w produkcji wielu znanych produktów, koniecznych do utrzymania naszego obecnego standardu życia. Każdego dnia używamy rzeczy, które nie mogłyby zostać wytworzone bez rzeczy powstałych na bazie kamienia wapiennego.

Co więcej, wapień jest niezbędny, żeby zapewnić ludziom dostęp do elementarnych zasobów: czystego powietrza, zdrowej wody i żyznej ziemi.

Różnorodność biologiczna dzięki wapniowi

Kamieniołomy to wspaniałe środowisko dla roślin, lubiących bogatą w wapień glebę. Można tu znaleźć rzadkie gatunki roślin np. dzikie storczyki.
Na czas eksploatacji kopalni rzadkie gatunki roślin są troskliwie przesadzane w pobliskie bezpieczne miejsca, które zapewniają podobne do naturalnych warunki. Po zakończeniu wydobycia rośliny są przenoszone z powrotem tam, skąd pochodzą. 

Tereny pokopalniane sprzyjają różnorodności biologicznej. Dla przykładu w Pargas w Finlandii i na wyspie Gotlandia w Szwecji są prowadzone uprawy trufli.

Kultura jako "produkt uboczny"

Niektóre kamieniołomy dzięki swemu pięknu stają się popularnymi turystycznymi atrakcjami. Kopalnia w Pargas służyła jako unikalne miejsce koncertowe podczas festiwalu Rowlit. Co roku wspaniały koncert jazzowy jest organizowany w zakładzie w Sipoo.

Kopalnie należące do Nordkalku są tłem sesji zdjęciowych,  "grają" w  programach telewizyjnych czy filmach. Zdjęcie obok pokazuje kopalnię w Lappeenrancie, gdzie latem 2016 roku był nagrywany bardzo popularny serial policyjny „Sorjonen” na zamówienie fińskiej telewizji.

Drugie życie kopalni

W Storugns na Gotlandii w nieczynnej części kopalni został zbudowany tor dla motocyklistów. Z kolei sąsiedni teren został przeznaczony pod elektrownię wiatrową. 
W podziemnej kopalni Nordkalku w Tytyri w Finlandii zostało utworzone muzeum, galeria oraz sala koncertowa. W części pustych szybów jest gromadzony popiół z elektrowni. Znajdują się tam także stanowiska testowe wind przeznaczonych do wysokościowców.

Projekty badawcze

Nordkalk bierze udział w projektach badających możliwości polepszenia stanu środowiska. Przykładem jest program promujący recykling substancji odżywczych i poprawę kondycji Morza Archipelagowego (Raki2 2016-2019). W ramach programu Uniwersytet w Aalto otrzymał dofinansowanie na badanie metod oddzielania azotu i fosforu od płynnych ścieków. Jesteśmy zaangażowani w ten projekt.

Dbamy o równowagę

Produkty na bazie kamienia wapiennego są niezbędne dla naszego funkcjonowania. Wierzymy głęboko, że korzyści z użytkowania wapienia przewyższają niedogodności związane z jego wydobyciem. 

Określiliśmy główne aspekty środowiskowe i cele, które wymagają od nas stosowania środków prewencyjnych i ochronnych.

 Przeczytaj o naszych działaniach prośrodowiskowych:

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.