Działamy

w odpowiedzialny sposób

Dostęp do surowca

Zapewnienie dostępu do surowca jest dla nas najważniejsze. Stale poszukujemy nowych złóż, by zagwarantować odpowiednie rezerwy dla przyszłych pokoleń.

Nordkalk prowadzi wydobycie ze złóż wapienia w 22 lokalizacjach. Złoża pochodzą z różnych okresów geologicznych - ich wiek to od 180 do 1900 milionów lat. Dzięki temu są zróżnicowane pod względem chemicznym i fizycznym, co pozwala na dostarczanie zróżnicowanego surowca do konkretnych zastosowań.   

Nordkalk wydobywa ponad 13 milionów ton kamienia rocznie. To zaledwie mała część znanych rezerw, mimo to trzeba już teraz szukać kolejnych złóż. Lokalne dostawy kamienia są niezbędne, ponieważ od nich zależy wiele przemysłowych i środowiskowych działalności. Transportowanie kamienia z odległych kopalni jest kosztowne i zanieczyszcza środowisko, jak również może prowadzić do odwrotu przemysłu z krajów skandynawskich. 

Wydobycie wapienia jest określone regulacjami prawnymi, a uzyskanie pozwolenia na wydobycie może trwać nawet kilka lat. Pozwolenie na wydobycie wymaga poprzedzających badań  środowiskowych, by zminimalizować wpływ na środowisko.

Jednym z aspektów otwarcia nowej kopalni lub rozbudowy już istniejącej jest społeczna akceptacja działań. Zanim Nordkalk wystąpi o urzędową zgodę, organizuje spotkania  z mieszkańcami i lokalnymi władzami, by poznać potencjalne obawy i szczegółowo je przeanalizować. 

Pomimo oczywistych korzyści, które czerpiemy z produktów wykorzystujących kamień wapienny i działań mających na celu ochronę środowiska, nie jest łatwo uzyskać społeczną akceptację. Na wyspie Gotland Nordkalk stara się o zgodę na otworzenie nowej kopalni od 2006 roku.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.