Działamy

w odpowiedzialny sposób

Mniejsze zapylenie, hałas i drgania

Nasze działania są regulowane przez przepisy prawne, wytyczne określone w zezwoleniach wydawanych przez organy władz, jak również przez firmowe cele środowiskowe. Są one częścią procesu ulepszania operacji firmy i systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Warunki środowiskowe i warunki pracy zatrudnionego personelu są zawsze najważniejszym czynnikiem przy planowaniu procesu produkcyjnego.

Wprowadzamy udoskonalenia

Nordkalk prowadzi wydobycie i produkcję w ponad 30 lokalizacjach. Kamień wapienny jest wydobywany i rozdrabniany do postaci kruszywa lub mączki, wapna palonego, wapna gaszonego lub produktów specjalnych. Zobacz, jak wygląda nasz proces produkcji.

Wymienione operacje są przyczyną zapylenia, hałasu i drgań. Nordkalk stara się zminimalizować te zjawiska używając najlepszych dostępnych technologii (BAT) zarówno przy nowych inwestycjach, jak i przy okazji remontów istniejących obiektów. 

Pylenie może być skutecznie kontrolowane - powietrze emitowane przez przemiałownie i piece wapniowe jest oczyszczane przy pomocy filtrów, które są także wykorzystywane w miejscach załadunku. 

Zastosowane rozwiązania przesyłowe pozwalają ograniczyć rozprzestrzenianie się pyłów. Miejsca produkcji i drogi są wykonane z asfaltu, żeby można było je skutecznie czyścić. W okresach, kiedy nie pada deszcz, drogi i miejsca magazynowania kamienia są obficie zraszane, żeby uniknąć wzbijania się pyłu w powietrze.  

Poprawa izolacji akustycznej jest możliwa dzięki zastosowaniu ekranów dźwiękochłonnych, sadzeniu drzew i korzystaniu z tłumiących hałas materiałów w miejscach kruszenia kamienia, na taśmie produkcyjnej i w miejscach załadunku. W lokalizacjach położonych blisko zabudowań gospodarczych obowiązują ograniczenia prac w godzinach nocnych, żeby zapewnić należyty komfort mieszkańcom. 

Przy planowaniu wydobycia i przeprowadzaniu odstrzałów bierze się pod uwagę odległość od obszarów zamieszkałych. 

Drgania spowodowane przez odstrzały podlegają pomiarom kontrolnym. Na przykład w Tytyri w Finlandii regularne pomiary są prowadzone w trzech punktach na terenie kopalni i kilku innych dobieranych losowo. Na podstawie analizy wyników wprowadza się zmiany w metodach odstrzału, by zmniejszyć siłę drgań.
Nordkalk prowadzi działania zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy dotyczącej Emisji Przemysłowej (IED), która weszła w życie w 2017 roku, między innymi przez inwestycje w najlepsze dostępne technologie (Best Available Techniques - BAT). 

Bariera dźwiękochłonna w Miedziance


Miedzianka noise barrier

Ekrany lub przegrody dźwiękochłonne są najlepszym sposobem "zwalczania" hałasu powodowanego przez różnego rodzaju środki transportu. W 2015 roku w zakładzie w Miedziance została ukończona budowa 700-metrowej przegrody wzdłuż drogi transportowej.  Przegroda o wysokości 7 metrów została wykonana z dźwiękochłonnego materiału i jest umieszczona w miejscu, gdzie domy mieszkalne są położone w bliskim sąsiedztwie zakładu.

Pomiary przeprowadzone po zainstalowaniu bariery dźwiękochłonnej wykazały redukcję hałasu zgodnie z wymaganiami umowy o redukcji natężenia hałasu.

W 2016 roku Nordkalk zrealizował dwie kolejne prośrodowiskowe inwestycje. Została zainstalowana nowa brama wjazdowa na place składowe i wagi samochodowe. Poprzednia brama była wykonana z ażurowych elementów stalowych i nie dawała odpowiedniej ochrony przed hałasem. Dlatego Nordkalk podjął decyzję o instalacji nowej z paneli akustycznych. Dla wzmocnienia efektu wyciszenia zamontowane zostały również na całej długości górnej krawędzi ekranów akustycznych specjalne oktagonalne reduktory hałasu (inaczej zwane dyfraktorami). Przeprowadzone inwestycje pozwoliły ograniczyć emisję hałasu wytwarzanego przez pojazdy poruszające się po drogach i placach składowych zakładu.

Miedzianka noise barriers

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.