Działamy

w odpowiedzialny sposób

Ochrona zasobów wodnych

Woda jest ściśle związana z produkcją w Nordkalku, mimo że w procesie wydobycia kamienia wapiennego nie zużywa się aż takiej ilości wody jak na przykład w procesie wydobycia metali. Ze względu na fakt, że kamień wapienny jest wykorzystywany do oczyszczania wody, żaden z elementów procesu wydobycia wapienia nie wpływa szkodliwie na środowisko.

Woda jest podstawowym zasobem naturalnym, priorytetowym dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Ochrona zasobów wodnych jest jednym z aspektów środowiskowych, które rozpatrujemy w kategoriach lokalnych. Działania mające na celu racjonalizację zużycia wody są kluczowym zadaniem dla wszystkich zakładów Nordkalku.

Woda gromadzi się na samym dnie kamieniołomów w miarę przedostawania się wód gruntowych przez drobne szczeliny w podłożu skalnym. Woda deszczowa i pośniegowa również zbiera się w kamieniołomie. Dzięki właściwościom chemicznym wapienia jest ona oczyszczana i na przykład kopalnia Tytyri w miejscowości Lohja w Finlandii i kopalnia Miedzianka w Polsce dostarczają wodę do okolicznych wodociągów gminnych.

Jeśli wydobycie sięga poniżej poziomu wód gruntowych, może to mieć wpływ na poziom wód gruntowych w otoczeniu. Jednak wiele kopalni Nordkalku jest na tyle płytkich, że nie zmienia to w żaden sposób poziomu wód gruntowych. 

W niektórych zakładach trzeba koniecznie płukać wydobyty kamień, żeby usunąć np. glinę. Również często należy myć drogi dojazdowe i koła samochodów w celu zmniejszenia zapylenia.

Każdy z zakładów Nordkalku opracował Plan Gospodarowania Zasobami Wodnymi, którego podstawową wytyczną jest prowadzenie działalności w taki sposób, żeby jak najmniej oddziaływać na wody powierzchniowe i gruntowe. Elementem planu jest monitoring prowadzony w zakresie ilości i jakości pobieranej wody (w tym również wody przeznaczonej do spożycia), a także wielkość i jakość zrzucanych ścieków. Plan zawiera także opis raportowania prowadzonego dla organów administracji.

Korzystanie  z zasobów wodnych, jak i zrzucanie ścieków do środowiska usankcjonowane jest stosowanymi pozwoleniami od organów administracji.  Wszystkie zakłady Nordkalku dbają o to, by wymogi prawne zawarte w pozwoleniach były bezwzględnie spełniane. W zakresie gospodarki wodnej stosujemy tylko te urządzenia technologiczne, które pracują w zamkniętym układzie wodnym. 

W Uddagården w Szwecji zbiorniki wodne w kamieniołomach zostały wyposażone w łukowate rury, przez które przepływa woda. To proste rozwiązanie pomaga wyłapać ewentualne wycieki oleju z maszyn, ponieważ olej unoszący się na powierzchni wody nie może przemieścić się z wodą przez rurę.

Uddagården water 500px

Prośrodowiskowe działania w kamieniołomie w Klinthagen

Jezioro w kamieniołomie w Klinthagen to około 2,5 miliona metrów sześciennych wody. Kiedy kopalnia zakończy działalność i kamieniołom zostanie całkowicie zalany, jezioro będzie mieć około 5 milionów metrów sześciennych. Będzie najgłębszym i drugim pod względem wielkości jeziorem na Gotlandii (po jeziorze Bästeträsk).

Water case

Wybudowany most w kształcie łuku umożliwia większej liczbie pstrągów swobodny dostęp do źródeł potoku w Klinthagen.

 


LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.